Dr Katarzyna Dzieniszewska

note /search

Marketing polityczny - wykład - Mapa marketingu kandydata

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

II. Mapa marketingu kandydata Badania środowiskowe Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej Marketing strategiczny Określenie celów i strategii kampanii Planowanie komunikacji, dystrybucji i organizacji kampanii Kluczowe rynki kampanii Rola sondaży a zachowania wyborcze 1.Metodolog...

Marketing polityczny - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

XII Kryzys w polityce Wydarzenie lub ciąg wydarzeń, które następują niespodziewanie i w konsekwencji prowadzą lub mogą doprowadzić w razie ujawnienia do spadku poparcia dla partii lub polityka. Kryzys w polityce jest inny niż kryzys wizerunku firmy Politycy mają nieustannie do czynienia z próbami...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Kampania negatywna

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

X Kampania negatywna Cele kampanii negatywnych Zniechęcenie wyborców do głosowania na cel ataku Porównanie kandydatów tak, aby sponsor reklamy wypadł lepiej Polaryzowanie postaw wyborczych / podkreślanie różnic Negatywna reklama wizerunkowa Negatywna reklama problemowa Reklama atakująca Rekl...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Czarny PR

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

XI Czarny PR - niejasne pojęcie A) Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w celu oczernienia przeciwnika, źródło nie musi być znane, może to być anonim. B) fabrykowanie negatywnych informac...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

I. wprowadzenie Marketing gospodarczy: Celem było stworzenie takich narzędzi, aby przywiązać klienta do konkretnego produktu, firmy itd. MG„proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia wymiany, która urzeczywistnia tak...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Komunikaty niewerbalne

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

VII Komunikaty niewerbalne Dystans (odległość) Sylwetka Gest Mimika twarzy Ton głosu Zapach Eksperyment Gifforda (lata 90-te) Czy ludzie potrafią trafnie odczytywać komunikaty niewerbalne? Funkcje komunikatów niewerbalnych - klasyfikacja Knappa Zastąpienie Regulacja konwersacji Powtórzenie ...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Wskaźniki zainteresowania polityką...

 • Politechnika Warszawska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

III.Wskaźniki zainteresowania polityką Praca dla partii politycznej Przekonywanie innych do oddania głosu na określonego kandydata (partię) Uczestniczenie w spotkaniach z politykami Udział w dyskusjach politycznych w rodzinie Udział w dyskusjach politycznych z sąsiadami, Udział w dyskusjach pol...

Pytania na egzamin - Koncepcja Roberta Plutchika

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Koncepcja Roberta Plutchika (pierwotne i pochodne) Koncepcja uniwersalnych emocji Paula Ekmana   14. komunikacja społ. Definicja elementy Poziomy (6)   4 typy kontekstów: (wg. Z. Nęcki) 1.semantyczny (lingwistyczny) 2.interpersonalny 3.instrumentalny (zadaniowy) 4. kulturowy  

Sylabus - socjologia i metody badań socjologicznych

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2247

Cele przedmiotu: Celem programu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami jakimi zajmuje się socjologia oraz prezentacja podstawowych teorii i pojęć pozwalających zrozumieć mechanizmy rządzące życiem społecznym. Zajęcia powinny ukształtować umiejętności korzystania z wyników badań socjolo...

Socjologia - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1540

Wykład 1 SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich; zajmuje się procesami tworzenia różnorodnych form życia zbiorowego, strukturami oraz wytworami działań zbiorowości ludzkich, np. systemy idealne, partie polityczne. Rodzaje socjologii: Ogólna - definicje Szczegółowe, np.: miasta, regionów, w...