Dr Karolina Narkiewicz - strona 4

Analiza szeregw czasowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Analiza szeregów czasowych Szeregiem czasowym nazywamy ciąg wartości zmiennej uporządkowanej zgodnie z następstwem momentu lub wartości czasu , których tego dotyczą. Jest to zbiór obserwacji statystycznych charakteryzujących zmi...

Sposoby stwierdzenia zależności korelacyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

SPOSOBY STWIERDZENIA ZALEŻNOŚCI KORELACYJNEJ W przypadku obserwacji statystycznej dotyczącej dużej ilości zmiennych, operowanie wartościami szczegółowymi jest uciążliwe. W celu stwierdzenia istnienia lub braku związku korelacyjne...

Statystyka - miary średnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Dzielą się na dwie grupy: średnie klasyczne i pozycyjne . Do średnich kl a sycznych należą: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna oraz średnia geometryczna. Najczęś...

Statystyka - miary zmienności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Miary zmienności Wartości średnie nie dają wyczerpującej charakterystyki struktury zbiorowości. Przede wszystkim nie informują o stopniu zmienności (dyspersji) badanej cechy. Dyspersją nazywamy zróżnicowanie jednostek zbiorowości ze względu na wartość badanej cechy. Siłę dyspersji oceniamy za pom...

Miary sił korelacji dwóch zmiennych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych Siłę współzależności dwóch zmiennych można wyrazić liczbowo za pomocą wielu mierników . Ich wybór jest uzależniony m.in. od rodzaju cech , między którymi badana jest zależność (mierzalne, niemierzalne, mieszane); liczby obserwacji (tablica korelacyjna,...

Statystyka - szereg czasowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Statystyka z demografią

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

STATYSTYKA Z DEMOGRAFIĄ WYKŁAD 1 - 21.02.12 1. Sprawy organizacyjne: Podręcznik - „Statystyka” Mieczysław Sobczyk. „0”- test (na ostatnich albo przed ostatnich zajęciach) Egzamin - tylko to, co na wykładzie, test. 2. Statystyka to: Zestawienie liczbowe prezentowane w sposób uporządkowany stanowi...

Statystyka - szeregi czasowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

Pojęcie i rodzaje szeregów czasowych Analizę dynamiki zjawisk masowych przeprowadza się na podstawie szeregów czasowych (inaczej dynamicznych, chronologicznych). Szeregiem dynamicznym nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych je dnostkach czasu. W szeregach czasowych zmie...

Statystyka - trend liniowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3801

„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska. Najczciej buduje si model liniowy trendu: gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów. Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w za...