Dr Karolina Narkiewicz - strona 3

Zbiory, funkcje i relacje, metryki - zadania z matematyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Wrocław, 13 lutego 2012 r. Zadania z matematyki dla I roku bioinformatyki Lista 2: zbiory, funkcje i relacje, metryki Definicje obiektów, do których odwołują się zadania, można znaleźć w elektronicznej wersji notatek z wykładu. Zadania oznaczone znakiem * są przeznaczone dla zainteresowanych. Zada...

Zmienne losowe i ich rozkłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

ZJAZD 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Zad. 1. Określ typ rozkładu następujących zmiennych losowych: a) wynik rzutu kostką (wartość określona liczbą wyrzuconych oczek), b) liczba alleli dominujących A w jednej parze genów genotypu, powstałego z l...

Zmienne losowe typu ciągłego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Wykłady 5 i 6. Zmienne losowe typu ci ˛ agłego 5,12 marca 2012 Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figur˛e ograniczon ˛ a przez: • wykres funkcji  y  =  f  ( x ), gdzie  f  jest funkcj ˛ a ci ˛ agł ˛ a; • proste  x  =  a, x  =  b ,  a   1 ...

Zagadnienia ze statytsyki dla kierunku biologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Równości średnich, normalny,losowe,równe wariancje, sk.interwałowa,ilorazowa Cochrana-Coxa : pr.niezależne, normalne,nierówne wariancje Manna-Whitneya: nieparametryczny odp. Testu t-studenta, nienormalny, dot. Równości median, obl. Wykonywane w oparciu o rangi, a nie wartości test Walda-Wolfowitza(t...

Pytania na egzamin ze statystyki dla kierunku biologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

„pytanio-zagadnienia” ze staty 1. Kwantyle - mediana -wartość zmiennej dzieląca zbiór danych na dwie równe części 2. Chi 2 - test nieparametryczny, liczebność oczekiwana nie mniej niż 6 (n/r*c), 2x2, test dokładny Fischera, z poprawką Yatesa 3.

Test ze statystyki dla kierunku biologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Statystyka 1.Skala porządkowa dotyczy: Odp. Każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy. 2. Test T Studenta to: Parametryczny …….(coś tam dalej było) 3.Odpowiednik T Studenta w nieparametrycznych testach: Odp. Test U Manna - Whitneya 4. Kiedy stosujemy test Coc...

Zagadnienia-statystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Wielomodalność -świadczy o niejednorodności zbioru danych miary położenia : skala interwałowa;ilorazowa: modalna,mediana,śr.arytmetyczna skala porządkowa: modalna,mediana miary rozprosze...

Pytania na egzamin - Zbiór danych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

„pytanio-zagadnienia” ze staty 1. Kwantyle - mediana -wartość zmiennej dzieląca zbiór danych na dwie równe części 2. Chi 2 - test nieparametryczny, liczebność oczekiwana nie mniej niż 6 (n/r*c), 2x2, test dokładny Fischera, z poprawką Yatesa 3.

Test-statystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Statystyka 1.Skala porządkowa dotyczy: Odp. Każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy. 2. Test T Studenta to: Parametryczny …….(coś tam dalej było) 3.Odpowiednik T Studenta w nieparametrycznych testach: Odp. Test U Manna - Whitneya 4. Kiedy stosujemy test Cochr...

Analiza korelacji i regresji - Wariancja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przyjm...