Dr Karolina Narkiewicz - strona 2

Populacje i próby danych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

ZJAZD 3  Populacje i próby danych.  Estymacja parametrów – błąd standardowy, przedziały ufności    Skopiuj ...

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład 1; 6 lutego 2012 Przedmiot statystyki Statystyka dzieli si˛e na trzy cz˛e´sci: -zbieranie danych; -opracowanie i kondensacja danych (analiza danych); -wyci ˛ aganie wniosków na podstawie danych (wnioskowanie 

Przedziały ufności dla średniej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Przedziały ufno´sci dla ´sredniej Wykład 11; 25 kwietnia 2012 Przykład Cena metra kwadratowego (w tys. zł) z dla 14 losowo wybranych mieszka´n w mie´scie A: 3 , 75; 3 , 89; 5 , 09; 3 , 77; 3 , 53; 2 , 82; 3 , 16; 2 , 79; 4 , 34; 3 , 61; ...

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka  Zad.1.  W stadzie krów liczącym 1000 osobników, 750 należy do rasy cb, a 250 do rasy HF.  Stwierdzono,  że  20%  krów  niezależnie  od  rasy  cierpi  na  chorobę  racic.  Oblicz  prawdopodobieństwo, że...

Testowanie hipotez w rodzinie rozkładów normalnych - przypadek nieznan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Testowanie hipotez w rodzinie rozkładów normalnych— przypadek nieznanego odchylenia standardowego Wykład 10; 23 kwietnia 2012 Przykład wprowadzaj ˛ acy Cena metra kwadratowego (w tys. zł) z dla 14 losowo wybranych mieszka´n w mie´scie A:...

Testowanie hipotez w rodzinie rozkładów normalnych - przypadek znanego...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Testowanie hipotez w rodzinie rozkładów normalnych— przypadek znanego odchylenia standardowego Wykład 9; 16 kwietnia 2012 Przykład wprowadzaj ˛ acy Przykład  X - ´srednica pewnego detalu stalowego wytwarzanego przez maszyn˛e to- karsk ˛ a A.; Zakładamy (na podstawie wcze´sniejszych do´swiadcze´n)...

Testy dla dwóch prób w rodzinie rozkładów normalnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Testy dla dwóch prób w rodzinie rozkładów normalnych Wykład 12; 14 maja 2012 Przykład Rozwa˙zamy dane wygenerowane losowo; ( podobne do danych z przykładu 7.2 z ksi ˛ a˙z- ki A. Łomnickiego) n 1 = 9 poletek w d ˛ abrowie,  n 2 = 10 poletek w borze Liczby paj ˛ aków (na poletkach) w d ˛ abrowie : ...

Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji - test F

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

ZJAZD 8    A. Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji - test F  (dane liczbowe są również  w pliku  do_testu_F.xls )     Zad.  1.   Rektor  Akademii  Statystyki  Stosowanej,  prof.  Aleksander  Zerow  (przedmiot:  „Statystyka  w  życiu”)  uważa,  że  jego  studenci,  zarówno  panie,  jak  i  pa...

Weryfikacja hipotez z zastosowaniem testu χ2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

ZJAZD 6 Weryfikacja hipotez z zastosowaniem testu χ 2 Zad. 1 . Podobno niebieski kolor oczu u ludzi wyznaczany jest parą alleli recesywnych, więc zgodnie z teorią dziedziczenia ¼ populacji powinna mieć niebieskie oczy, zaś ¾ - inne. W próbie ...

Weryfikacja hipotez z zastosowaniem testu t

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

ZJAZD 5  Weryfikacja hipotez z zastosowaniem testu t  (dane do niektórych obliczeń są w pliku  do_testu_t.xls )    Zad.  1.   Producent  „Masełka  osełkowego”  podaje,  że  zawiera  ono  82% tłuszczu.  Właściciel  pewnego  sklepu  nabiałowego  (zaoczny  student  Akademii  Statystyki  Stosowanej) ...