Dr Karolina Narkiewicz

Statystyka - listy zadań

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

Ćwiczenia 5  1.  W  poniższej  tabeli  znajdują  się  następujące  dane  dotyczące  10  prawników  zaczynających pracę zaraz po studiach:     wzrost (w centymetrach )    roczne zarobki (w tysiącach złotych).    płeć (0 – kobieta, 1 – mężczyzna)    lp.  wzrost  roczne  zarobki  płeć  1  162  45...

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa - Populacja i próba

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Wykład 3. Podstawowe poj˛ecia rachunku prawdopodobie´nstwa 20 lutego 2012 Populacja i próba Populacja- zbiorowo´s´c sko´nczona lub niesko´nczona, w stosunku do której maj ˛ a by´c formułowane wnioski. Próba- sko´nczony podzbiór populacji podlegaj ˛ acy szczegółowemu badaniu. Do´swiadczenie losowe L...

Wskaźniki położenia i rozproszenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Wska´zniki poło˙zenia i rozproszenia Wykład 2; 1 Rok Gospodarki Przestrzennej; 13 lutego 2013 Populacja i próba Populacja- zbiorowo´s´c sko´nczona lub niesko´nczona, w stosunku do której maj ˛ a by´c formułowane wnioski. Próba- sko´nczony podzbiór populacji podlegaj ˛ acy szczegółowemu badaniu. R...

Badanie zależności cech

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Badanie zależności cech (dane liczbowe są również w pliku do_korelacji_regresji .xls ) A) Korelacja liniowa i rangowa Zad. 1 . Zmierzono zawartość tłuszczu i białka w mleku 10 krów: nr krowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zaw. tłuszczu x 4,2 3,8 4,4 3,7 4,0 3,2 4,2 3,9 3,5 3,7 zaw. bi...

Dyskretne zmienne losowe - c.d.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Dyskretne zmienne losowe -c.d. Wykład 7; 26 marca 2012 Warto´s´c oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej Definicja 1. Dla zmiennej losowej dyskretnej  X  warto´s´c oczekiwana, je´sli istnieje, jest liczb ˛ a okre´slon ˛ a wzorem EX  = i xipi, w którym sumowanie obejmuje wszystkie warto´sci zmiennej...

Estymacja parametrów w modelu normalnym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Estymacja parametrów w modelu normalnym Wykład 7; 26 marca 2012 Model normalny Przez model normalny b˛edziemy rozumie´c rodzin˛e rozkładów normalnych  N  ( µ, σ ) , µ ∈  R , σ   0 .  Z Centralnego Twierdzenia Granicznego wynika, ˙ze wiele zjaw...

Graficzna prezentacja danych i statystyka opisowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Wykład 10: Graficzna prezentacja danych i statystyka opisowa 23 kwietnia 2012 Podstawowe poj˛ecia Biolodzy, bioinformatycy: -badaj ˛ a pojedyncze ro´sliny lub zwierz˛eta; -chcemy rozsze- rzy´c wnioski na wszystkich przedstawicieli gatunku lub odmiany: -mo˙zna to osi ˛ agn ˛ a´c wykonuj ˛ ac analiz...

Para zmiennych losowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Wykład 9. Para zmiennych losowych 16 kwietnia 2012 Para dyskretnych zmiennych losowych Niech  X  i  Y  b˛ed ˛ a dyskretnymi zmiennymi losowymi okre´slonymi na przestrzeni zda- rze´n losowych  S . Funkcja  pX,Y  jest okre´slona przez pX,Y  ( x, y ) =  P  ( X  =  x, Y  =  y ) dla ka˙zdej pary warto...

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa - Wnioskowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Wykład 5: Podstawowe poj˛ecia rachunku prawdopodobie´nstwa 21 marca 2011 Do´swiadczenie losowe Losowo wybrana próba z populacji— odpowiada do´swiadczeniu losowemu. Do´swiadczenie nazywamy losowym, je´sli: • mo˙ze by´c powtarzane (w zasadzie) w tych samych warunkach; • wynik jego nie mo˙ze by´c prze...

Podstawowe pojęcia teorii tesowania hipotez

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Podstawowe poj˛ecia teorii testowania hipotez Wykład 8; 2 kwietnia 2012 Zadanie statystyki- wnioskowanie (uzyskanie informacji) o populacji generalnej na podstawie wylosowanej z niej próby; lub: wnioskowanie nt. parametrów zmiennych losowych odpowiadaj ˛ acym tej populacji. Testowanie hipotezy o ...