Dr Karol Makowski

note /search

Związki nieorganiczne-zadania

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1876

Podstawowe typy związków nieorganicznych 1.Zilustrować reakcjami metody otrzymywania następujących kwasów: H 3PO4, HF, HNO3. 2.W jaki sposób można otrzymać kwas krzemowy z SiO 2 i wodorotlenek żelaza(II) z Fe? 3. W podanych parach kwasów zaznaczyć, który jest mocniejszy i uzasadnić wybór: a) H 2S...

Chemia ogólna odpowiedzi na egzamin

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1484

I. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Prawo zachowania masy. We wszystkich reakcjach chemicznych suma mas produktów równa się sumie mas substancji  wyjściowych. Prawo zachowania materii. (masy i energii) suma masy i energii w układzie izolowanym jest stała i  nie zależy od zmian zachodzących w ...