Dr Justyna Pawlak

note /search

Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2219

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...

Psychologia Justyna Pawlak

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2863

MOTYWACJA Rola motywacja w działaniu człowieka: inicjacja/mobilizacja, ukierunkowanie, podtrzymywanie Warunki wzbudzenia motywacji:sens działania, szansa osiągnięcia, aktualny podmiotowy stan psychofizyczny Cechy procesu motywacyjnego:natężenie ( siła), intensywność, wielkość Ukierunkowanie:...