Dr Justyna Adamczyk

note /search

Sprawozdanie mechanika gruntów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 6174

Jest to sprawozdanie z ćwiczeń. Sprawozdanie - ćwiczenie nr 11.11 i 11.6.2. Temat: Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał. Oznaczenie współczynnika pęcznienia skał spoistych. Cel: Celem ćwiczenia było oznaczenie modułu jednostronnego ściskania, zwanego także enometrycznym modułe...

Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4284

Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego za pomocą aparatu bezpośredniego ścinania wykorzystanego w ćwiczeniu 11.9 ma charakter przybliżony. Aby więc określić dokładniej własności wytrzymałościowe gruntu wykorzystuje się metodę trójosiowego ściskania. W badaniach tych można dość wiernie modelować prz...