Dr Julia Hoffman

Zarządzanie projektami tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

Hoffman, Zarządzanie projektami, zarządzanie projektami: tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne, (sem IV) Tradycyjne zarządzanie projektami (Traditonal Project Management) - w podejściu tym realizacja projektu przebiega zgodnie z pr...

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Julia Hoffman
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 952

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych. Kierunek reakcji chemicznych Wpływ różnych czynników (t, p, c) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule przekory Le Chateliera- Brauna. Zmiany położenia równowagi układu znajdującego się w stanie równowagi następuj...

Środowisko i uczestnicy projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Hoffman, Zarządzanie projektami, środowisko i uczestnicy projektu, (sem IV) ŚRODOWISKO PROJEKTU projekt jest definiowany, rozpoczynany i realizowany w specyficznym środowisku pozostając pod jego bezpośrednim lub pośrednim wpływe...

Bufory, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Hoffman, Zarządzanie projektami, bufory, (sem IV) Bufory Nr Osoba odpowiedzialna D ES TB EF LS FB LF  Nr - numer pakietu prac  Osoba odp. - osoba lub dział odpowiedzialny za realizację pakietu prac  D (duration) - czas trw...

Cele, planowanie i ryzyko, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Hoffman, Zarządzanie projektami, cele, planowanie i ryzyko, (sem IV) CELE PROJEKTU [ważne powiązanie z celami organizacji macierzystej] Trójkąt celów projektu Czas budżet zakres, zasoby jakość Zakres produktu i usługi - cechy i...

Certyfikacja , (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Hoffman, Zarządzanie projektami, certyfikacja , (sem IV) Certyfikacja kompetencji PM Cechcji Model IMPA PMI Poziomy certyfikacji  4 poziomy D, C, B, A  1 poziom PMP® Z...

Cykl życia projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

Hoffman, Zarządzanie projektami, cykl życia projektu, (sem IV) Cykl życia projektu FAZA POCZĄTKOWA FAZA REALIZACJI FAZA KOŃCOWA Kontrola zmian Akcje zapobiegawcze i naprawcze Raporty o postępach Protokoły odbioru Zebrane ...

Etapy projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Hoffman, Zarządzanie projektami, etapy projektu, (sem IV) Charakter działalności Działalność koncepcyjna Działalność planistyczna i organizacyjna Działalność wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna Działalność wdrożeniowa i s...

Funkcje biura zarządzania projektami , (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Hoffman, Zarządzanie projektami, Funkcje biura zarządzania projektami , (sem IV) Funkcje biura zarzadzania projektami:  Administracyjnym wsparciem kierujących projektami, które to działanie jest związane z przygotowywaniem wzor...

Kariera projekt managera, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Hoffman, Zarządzanie projektami, KARIERA PROJECT MANAGERA, (sem IV) KARIERA PROJECT MANAGERA Planowanie ścieżek karier Zwykle są to osoby, które awansują z organizacji macierzystej, w której realizowane są projekty. Początkowo zos...