Dr Józef Strumiłło

Projekt outsorcingowy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

OPIS FIRMY „DomBud” jest firmą deweloperską założoną w 1999 roku przez trójkę przyjaciół. Pierwsze budynki firma budowała w Trójmieście. W 2001 roku rozszerzyła swoją działalność na rynek warszawski. Spółka buduje i sprzedaje bardzo różne obiek...

Test - koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 3416

Kluczowe slowa w reinzynierii: Zmiana Jakość Procesy Radykalne przeprojektowanie Do miar powodzenia reinzynierii nie zalicza się Zmniejszenia kosztów procesu Czas trwania procesu Poprawa satysfakcji klienta Jakość produktu Prawidłowa kolejność faz w rozwoju koncepcji zarządzania jakością: Kon...

Analiza konkurencji - wskaźnik udziału w rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2170

ANALIZA KONKURENCJI Absolutny udział w rynku - udział sprzedaży danej firmy w ogólnej sprzedaży analizowanych produktów na danym rynku. Udział w rynku docelowym - udział w takim segmencie, do którego firma adresuje ofertę;. Relatywny udział w rynku - stosunek sprzedaży danej firmy do sprzedaży 3 ...

Analiza rynku w przestrzeni

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

ANALIZA RYNKU W PRZESTRZENI Jednostki w analizie rynku w ujęciu przestrzennym są jednostkami administracyjnymi (województwo lub kilka - region). Znajomość zasięgu i struktury rynków regionalnych jest bardzo ważna dla wszystkich uczestników rynku. Prawo g rawitacji detalu Railly'ego - wielkość zaku...

Atrakcyjność rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU Analiza struktury zjawisk rynkowych polega na identyfikacji i interpretacji prawidłowości istniejących w danej zbiorowości; w badaniach rynku do analizy struktury zjawisk rynkowych wykorzystuje się następujące charakterystyki: miary tendencji centralnej, miary zróżnicowania, m...

Badania rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Badania rynku - działania, które poprzez informacje budują więź między indywidualnym konsumentem, nabywcą i ogółem społeczeństwa a podmiotem prowadzącym działalność rynkową. Informacje te służą identyfikacji i określeniu zarówno możliwości, jak i przeszkód w działalności rynkowej, projektowaniu, do...

Formy rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

FORMY RYNKU nabywcy wielu małych kilku średnich jeden duży dostawcy wielu małych polipol digopson monopson kilku średnich oligopol oligopol bilateralny monopson ograniczony jeden duży monopol monopol ograniczony monopson bilateralny Współczynnik koncentracji a formy rynku forma rynku współcz...

Istota rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

RYNEK to procesy wymiany zachodzące między sprzedającymi a kupującymi. Obejmuje ogół stosunków wymiennych zachodzących między podmiotami reprezentującymi nabywców a podmiotami reprezentującymi sprzedawców (żaden rozsądny sprzedawca nie zaoferuje czegoś, co ich nie zainteresuje). Istota rynku - „og...

Obszar badań rynkowych i marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

OBSZAR BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH BADANIA RYNKU Analiza równowagi i elastyczności : równowaga statyczna, dynamiczna, cykliczna, elastyczność podaży i popytu, wpływ polityki interwencyjnej, wpływ podatków i subsydiów, wpływ c...

Segmentacja rynku - wzorce konsumpcji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

SEGMENTACJA RYNKU SEGMENTACJA - proces podziału ogólnego rynku, np. wszystkich sektorów rynku takich jak turystyka wypoczynkowa na podgrupy, czyli segmenty w celu zarządzania marketingowego. Jego celem jest bardziej efektywny mark...