Dr Józef Kozysa

note /search

Rasy ludzkie - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Rasy ludzkie: Biała (europeidalna): europejska żydowska hinduska Żółta (mongoidalna): azjatycka amerykańska (Indianie, Eskimosi) Czarna (negroidalna): afrykańska australijska polinezyjsko-melanezyjska Typy rasy białej europejskiej: Nordycki - smukła sylwetka, włosy blond/rude, jasna kar...

Rolnictwo - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Warunki rozwoju rolnictwa: Przyrodnicze Warunki klimatyczne (długość okresu wegetacyjnego) Warunki glebowe Ukształtowanie powierzchni Wysokość n.p.m. Pozaprzyrodnicze Poziom zainwestowania w stosunku do jednostki powierzchni Polity...

Wyżywienie ludności świata - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1456

FAO - Food and Agriculture Organization, siedziba w Rzymie, główny cel: walka z głodem Przedsięwzięcia: zielona rewolucja - lata 60. i 70.; eksperymenty na zbożach w celu wyhodowania zbóż osiągających wyższe plony (zboża miały o 50% wyż...

Aglomeracje, urbanizacja, przyrost naturalny - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Aglomeracja - obszar o zwartej zabudowie wielokondygnacyjnej zamieszkały przez ludność utrzymującą się ze źródeł pozarolniczych Przykłady: warszawska, katowicka, lubelska, łódzka, wrocławska gdańska Typy aglomeracji: Monocentryczna - miasta-satelity i 1 miasto dominujące (np. Paryska, Warszawska)...

Rybołówstwo - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Rybołówstwo - połów ryb i skorupiaków Rybactwo - hodowla ryb Marikultura - uprawa morza, hodowla zespołu gatunków (np. glonów) Warunki do życia w wodzie: - światło - tlen - pokarm - spotkanie prądów morskich: zimnego i ciepłego (np. wybrzeża...

Pojęcie geografii - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Geografia - nauka o środowisku, o relacjach między elementami środowiska, o wpływie środowiska na życie człowieka, o oddziaływaniu człowieka na środowisko. Środowisko geograficzne: ukształtowanie hydrosfera troposfera pedosfera biosfera Podział geografii: fizyczna - naturalne procesy zachodz...

Języki w Europie - omówienie

  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Podział etnologiczny (językowy) w Europie: Rodzina języków słowiańskich: Zachodniosłowiański (polski, czeski, słowacki) Wschodniosłowiański (rosyjski, ukraiński, białoruski) Południowosłowiański (bułgarski, chorwacki, serbski, macedo...