Dr Joseph El Hayek

note /search

Znaczenie konkurencji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

* Hayek - Znaczenie konkurencji (Krytyka teorii neoklasycznej) 1.Powszechnie: teoria konkurencji doskonałej jest odpowiednim modelem oceny efektywności konkurencji w realnym świecie. Naprawdę: ma niewiele wspólnego z konkurencją w ogóle, zakłada istnienie stanu rzeczy (idealnego), który w praktyc...

Streszczenie znaczenie konkurencji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Hayek: Znaczenie konkurencji Hayek podważa założenia konkurencji doskonałej czyli Jednorodny towar oferowany i poszukiwany przez wielką liczbę stosunkowo małych sprzedawców i nabywców, z których żaden nie może spodziewać się, że je...