Dr Jolanta Juza

note /search

Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 8645
Wyświetleń: 9464

...nadwyżka eksportu nad importem – czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 6083
Wyświetleń: 8974

1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: a) kupna – sprzedaży b) kredytowe c) regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: a) Środka cyrkulacji b) Środka tezauryzacji c) Miernika wartości 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy: a) stał...

Bankowość - źródła kreacji pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 5194

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu) 1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania defi...

Bankowość - podstawy - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4095

Informacje zawarte w notatce to: źródła kreacji pieniądza, rodzaje ujmowania kredytu bankowego, granica akcji kredytowej, funkcje kredytu bankowego, struktura systemu bankowego. A także: funkcje i zadania Banku Centralnego, rachunki bankowe, kryteria klasyfikacji kredytów, leasing. Notatka ...

Finanse - wykłady, dr Jolanta Juza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 15008
Wyświetleń: 18046

Wrzucam notatki z przedmiotu "Finanse" u dr Jolanty Juzy, która wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest to większa część materiałów z wykładu. Mam nadzieję, że komuś kiedyś się przydadzą. Dokument ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota pieniądza i gospodarki pie...

Bankowość wykłady - dr Jolanta Zuza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 9044
Wyświetleń: 10549

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu) 1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania defic...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Usługi, Operacji I Innowacje Bankowe Na podstawie wykładów dr Jolanty Juzy Z jaka strukturą systemu bankowego mamy dzisiaj do czynienia? Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego -obowiązuje od 1989 roku (transformacja systemu gospodarczego). Szczebel nadrzędny - bank centralny Szczebel podrzędn...

Bankowość - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 9282
Wyświetleń: 16814

...emisja budżetowa (skarbowa) – polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania deficytu budżetowego. Pożyczkobiorcą czyli emitentem jest Ska...

Finanse wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 4606

Wymiana pośrednia realizowana przy pomocy towarów, powszechnie akceptowanych, uznanych, charakteryzującym się dużą podzielnością, określonych mianem, tzw. powszechnego ekwiwalentu, posiada dwie wartości: użytkową i wymienną. W historii dziejów występuje około 70 rodzajów powszechnych ekwiwale...