Dr Joanna Wiśniewska

note /search

Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rachunkowość Instrumentów Finansowych
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3948

Kategorie prawne: Posiadają osobowość prawną Działalność jednostek podlega wpisowi do KRS Podlegają kontroli sądu i administracji państwowej Realizują cele niezarobkowe Podlegają systemowi podatkowemu Stosują przepisy zawarte w UOR (ust. o rachunkowości) Prowadzenie ksiąg rachunkowych ...

Standardy sprawozdawczości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 7126

Zagadnienia opisane są w przystępny sposób - w formie wypunktowań, tabel, pogrubień, kolorowych zakreśleń. Tematy, jakie zostały poruszone w opracowaniu, to m.in.: międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości, harmonizacja międzynarodowa rachunkowości, międzynarodowa standaryzacja rachunkowośc...

Kosolidacje - test

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2065

Test obejmuje 6 pytań testowych oraz 1 zadanie do rozwiązania. *Konsolidacja M. pełna to: *Kierowanie polityka finansowa i operacyjna jednostki tj. jej podporządkowanej wynika z: a) działu % w kapitale podstawowym b) udział % w ogólnej liczbie głosów c) faktycznego sprawowania kontroli *Dokumen...