Dr Joanna Trzópek

note /search

Madsen - Teorie motywacji

  • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1918

[Treść w nawiasach kwadratowych stanowi moje komentarze, domysły, uzupełnienia, wyjaśnienia, itp.] Autor w swojej książce postuluje ustanowienie nowej dyscypliny naukowej : porównawczej analizy teorii , którą chce nazwać prościej systematologią . Streszczenie poniższe obejmuje rozdziały 1-szy i ...

Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów 2009

  • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1806

WPROWADZENIE DO FILOZOFII I METODOLOGII NAUKI Wykład 1 (09.03.2009r.) Myślenie teoretyczne najpierw było myśleniem filozoficznym (ogólnym, bez względów praktycznych), później dopiero stało się empiryczne. Myślenie filozoficzne = teoretyczne, apraktyczne A. Comte: „Wiedzieć po to, by móc przewid...

Wprowadzenie do filozofii- notatki z wykładów.doc

  • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2737

Metodologia - Wykład 1 -filozofia nauki i metodologia to terminy często utożsamiane, jednak filozofia nauki jest pojęciem szerszym, -metodologia jest to bowiem meta poziom nad nauką , -metodologia między innymi dotyczy powstania samej nauki, -w starożytnej Grecji nauka była nierozerwalnie związ...

Paszkiewicz- Struktura teorii psychologii

  • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1078

[Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, wyjaśnienia może uzyskać ode mnie... ] Struktura teorii psychologicznych jest lekturą do egzaminu z WdMiFN. Zaznaczono jednak, że nie stanowi ona podręcznika, ale raczej pewną pomoc w zrozumieniu tematyki filozofii nauk. Książka składa się z dwóch części. Część I O...

Hempel - Filozofia nauk przyrodniczych

  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2079

„Filozofia nauk przyrodniczych” Carl G. Hempel Rozdział I Dziedziny badań naukowych można podzielić na dwie podstawowe grupy: nauki empiryczne - dążą do wykrywania, opisu i wyjaśnienia, a także do przewidywania zjawisk zachodzących w świecie, w którym żyjemy; twierdzenia tych nauk muszą być konfr...

Pozytywizm logiczny notatki z lektur

  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1386

Rozdział I POZYTYWIZM LOGICZNY ŹRÓDŁA I CHARAKTERYSTYKA Określenie „filozofia pozytywna” wprowadził do filozofii nauki August Comte - uważa się go za twórcę tego nurtu Historia myśli pozytywnej nie ogranicza się jednak do jego poglądów. Wspólne dla postawy pozytywistycznej wątki da się odnaleźć ...

T.Kuhn Struktura rewolucji naukowych

  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3052

THOMAS KUHN „Struktura rewolucji naukowych” „ Jeszcze kilkadziesiąt lat temu panowało przekonanie, że metoda naukowa polega na rygorystycznym zbieraniu danych oraz poprawnym, logicznym uogólnianiu płynących z zebranych informacji wnio...

Trzópek filozofie psychologii

  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

Dr Joanna Trzópek „Filozofie psychologii” Rozdział II Pozytywizm logiczny jako kierunek naturalistyczny Wg Koła Wiedeńskiego nauka dzieli się na: nauki realne -nauki przyrodnicze -n. o duchu/kulturze -psychologia nauki formalne -logika -matematyka Współczesny podział nauki: - nauki empirycz...

Wprowadzenie do psychologii - wykłady

  • Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 2443

                      !∀ ∀  # ∃%&∋() ∗              ∀ +, &−. ∀ ! ∃∋−.!− −/01/2,3− 4,/!2 55,3− !∀6( ,∋7,3&∋1805−+ ∀, ∀3−1∃∋15−1 9: ,!% 5∃;  / 5∃1 &7 3∃∋−+ ∀. −51 3  ∃5(2 ∋ ∃∋−1+ 1/ 580∀,5  &+,3, ?7&(80,/,≅− ? 5−1 Α(+, %(∀1 ∋(8∋(5Β ∀1= 7,2(+!− Α(+, ∃∋−13−.∀5 &∀,3−18...

Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia

  • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3857

KONCEPCJA POZNAWCZA - „Trzecia psychologia” Rozdział I: Architektura umysłu Inna koncepcja człowieka: Człowiek to samodzielna jednostka, mająca wpływ na własny los Człowiek nadaje wartość odbieranych informacjom Umiejętność generowania informacji i wiedzy Formowaniu osobowości ma służyć celowe...