Dr Joanna Rogozińska-Mitrut

note /search

Strategie cenowe - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

STRATEGIE CENOWE Sposoby myślenia i działania, w których uwypukla się strategiczną rolę ceny, podkreślając jej znaczenie, które mają doprowadzić do określonych efektów w dziedzinie kształtowania cen. Rodzaje strategii cenowych -Strategia cen...

Strategie niszy rynkowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

STRATEGIE NISZY RYNKOWEJ Strategia niszy rynkowej jest formą zdobycia lub też utrzymania konkurencyjności i rmy na rynku, a polega na celowym lub wymuszonym działaniu w ramach wąskiego zakresu rynku Działanie w niszy rynkowej w początkowym etapie wiąże się najczęściej z niewielką liczbą konkurentów...

System wywiadu marketingowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

SYSTEM WYWIADU MARKETINGOWEGO Dokumentacja przedsiębiorstwa dostarcza informacji i danych o tym, co już się wydarzyło. System wywiadu marketingowego dostarcza natomiast kierownictwu danych o tym, co może się wydarzyć System wywiadu marketingowego: 1. stworzenie systemu- wymaga określenia niezbędnyc...

Strategie konkurencji w marketingu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

S trategie konkurencji w marketingu -Godna zazdrości strategia to taka, która zapewni firmie korzystną pozycję na rynku, którą konkurencja zdoła osiągnąć po dłuższym czasie i po ogromnym koszcie - Strategie wobec konkurentów sprzyjają osiąganiu przez przedsiębiorstwo założonych celów, jeżeli są sku...

Strategie Portera

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Strategie Portera Trzy podstawowe typy strategii wg Portera to: 1. Przywództwo w zakresie kosztów - zmierza do osiągnięcia najniższych kosztów produkcji i dystrybucji, aby móc ustalić niższe ceny niż konkurenci i zdobyć duży udział w rynku. 2. Zróżnicowanie ( dyferencja) - dąży do osiągnięcia przew...

Wybór stratgii firmy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

WYBÓR STRATEGII FIRMY Trzy klasy zmiennych które wyznaczają obszar możliwych strategii marketingu: -popyt występujący na rynku lub przewidywany oraz preferencje nabywców -szanse i zagrożenia tworzone przez rynek -zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa ...

Identyfikacja konkurencji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

IDENTYFIKACJA KONKURENCJI Konkurencja jest ściśle związana ze strukturą podmiotową i przedmiotową rynku. Występuje wówczas gdy - kontakty nawiązywane są przez niezależne i samodzielne podmioty gospodarcze -realizacja celów ekonomicznych przez określony podmiot (sprzedawcę) napotyka ograniczenia (np...

Konkurencja - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

KONKURENCJA Konkurencja  (z łaciny  concurrentia -  współzawodnictwo) proces, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów poprzez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, ale także np. jakość wyrobu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. K...

Strategie defensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

STRATEGIE DEFENSYWNE Strategie defensywne (konsolidacji, odwrotu) polegają na obronie zajmowanych już pozycji, umacnianiu tych pozycji i czynieniu ich pewniejszymi albo też na wycofaniu się z rynku i wykorzystaniu wszelkich szans rynkowych, jakie jeszcze istnieją w danej branży. M.E. Porter proponu...

Strategie ofensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

STRATEGIE OFENSYWNE Są one przeznaczone przede wszystkim dla firm istniejących już na rynku od jakiegoś określonego czasu i mających już pewną pozycję na tym rynku. Zadaniem tej strategii jest uzyskanie przewagi wśród konkurencji dzięki przykładowo nowym technologiom, nowej generacji produktu, atra...