Dr Joanna Kudełko - strona 2

note /search

Polityka fiskalna państwa - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...

Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 6335

Polityka fiskalna w Polsce SPIS TREŚCI Istota i funkcje podatków Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki dochodowe Podatki pośrednie VAT Akcyza Cło 3. Sytuacja podatkowa w Polsce 1. Istota i funkcje podatków Podatek jest to przymusowe, bezzwrotne, powszechne i nieodpłatne świadczenie pie...

Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456

Polityka gospodarcza Gospodarka jako system i przedmiot polityki gospodarczej systemy ekonomiczne jego rodzaje i funkcje podstawy i funkcje polityki gospodarczej instrumenty polityki gospodarczej Rola i funkcje państwa w gospodarce Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa Polityka pienięż...

Polityka gospodarcza Hilarego Minca 1944-1948

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Polityka gospodarcza Hilarego Minca (1944/45 - 1948) W momencie zakończenia wojny państwo administrowało 10K zakładów przem. z ogólnej liczby 133K. Zatrudniało jednak prawie 75% ogółu robotników. Tak więc już w pierwszych miesiącach po wojnie podstawowe przedsiębiorstwa polskiego przemysłu znala...

Polityka gospodarcza władz Polski (1926-1939)

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Polityka gospodarcza władz rządowych Polski (1926-39) Wraz z kryzysem gabinetowym i brakiem inwestycji zagr. oraz polityką propagandową Niemiec („Polska państwem sezonowym”) Józef Piłsudski postanowił wrócić na arenę polit. Piłsudski uwa...

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL (XVI-XVIII) Rewolucje burżuazyjne w Anglii i Niderlandach Prześladowania reformacji = powstanie arystokr. i mieszczan = oderwanie w 1581 Niderlandów płn. (Holandia) = niepodl. Hol w 1648 po wojnie 30-letniej z Hiszp. = nowe państwo w du...

Inflacja markowa i bilonowa w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1946

Inflacja markowa i bilonowa w PL (1918-1925) Wojna PL-bolszewicka oraz stan zagrożenia ze strony Niemiec spowodowały, że skarb państwa został nadmiernie obciążony wydatkami wojskowymi. W 1918-20 przeznaczano na nie blisko ½ budżetu państwa. Wydatki pokrywano przez kredyty w Polskiej Kasie Pożyczk...

Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6587

Dodatkowo, z notatki można się dowiedzieć: co to jest synergia, co to jest efekt synergiczny. Gospodarka regionalna – wykład    str. 1  Region, regionalizacja, regionalizm    Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu:  •   Skala krajowa (region to część parostwa) •   Skala ponadnarodowa (m...