Dr Joanna Grzela

Etyka biznesu w pigułce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Joanna Grzela
  • Etyka biznesu
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2541

Grzela. Notatka składa się z 1 strony. Etyka : jeden z działów filozofii (fil. Moralności) który uznaje co dobre a co złe, pochodzi z greckiego ethos, ethikos co znaczy zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie. Pojawił się w VI w.p.n.e. Pojęcie to rozpowszechnił Arystoteles dla którego etyka to swoisty d...

Polityka społeczna - pojęcie i modele

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Joanna Grzela
  • Polityka społeczno-gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421

Grzela. Notatka składa się z 4 stron. Polityka społeczna Wg Szuberta: to celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych oraz instytucji których celem jest wyrównywanie położenia życiowego ludzi najsłabszych socjalnie oraz kształtowanie humanistycznego rozwoju Wg Auleytnera: to działalność okre...