Dr Joanna Błeszyńska-Wysocka

note /search

Prawo administracyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

08/01/2013 Prawo Administracyjne Gałąź prawna, należy to prawa publicznego. Nie ma zasady równości podmiotów. Jeden z podmiotów ( organ administracyjny) ma pozycję nadrzędną, władczą nad innym podmiotem. 1.Administracja - działalność, która polega na zarządzaniu, jeśli to zarządzeni które odnosi s...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium końcowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 910

Co to prawo i praworządność? Prawo to suma norm regulujących różnego rodzaju relacje zachodzące pomiędzy podmiotami w społeczeństwie, ustanowionych przez kompetentne do tego organy władzy publicznej oraz zabezpieczonych przymusem państwa. Praworządność jest to działanie przez wszystkie organy pańs...

Prawo i budowa normy prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 896

PODSTAWY PRAWA DLA DZIENNIKARZY 09.10.2012 r. Prawo- zespół norm, które mają regulować relacje pomiędzy różnymi rodzajami podmiotów w społeczeństwie. W Polsce zabezpieczone jest ono przymusem państwa. Normy muszą być stanowione przez określone organy państwowe. Prawo skierowane jest do określonych ...

Proces ustawodawczy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1701

PODSTAWY PRAWA DLA DZIENNIKARZY Konstytucja: określa podstawowe zasady ustrojowe; wskazuje, jakie są podstawowe kompetencje poszczególnych organach władzy; określa podstawowy kanon praw; Zgłodzenie inicjatywy ustawodawczej Kto: posłowie- komi...

Prawo konstytucyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 868

PODSTAWY PRAWA DLA DZIENNIKARZY 30.10.12 wykład Prawo konstytucyjne (należy do prawa publicznego) Podstawowy akt regulujący- konstytucja Trójpodział władzy: - w. ustawodawcza: sejm, senat - w. wykonawcza- rada ministrów - w. sądownicza: sądy powszechne (cywilne karne) i szczególne (administrac...

Prawo administracyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

PRAWO ADMINISTRACYJNE Co określa (jego rola): -strukturę organów administracji (skład, budowę), - tok ich postępowania, - sposób przestrzegania poszczególnych spraw, - reakcje administracyjnoprawna powstające w toku działania wspomnianych organów. -

Sejm i senat-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

PODSTAWY PRAWA DLA DZIENNIKARZY 06.11.12 wykład 6. Po ogłoszeniu wyników wyborów- posłowie zobowiązani do ślubowania. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją: prezesa NBP, prezesa NIK, RPO, RPD, członka PRPP, KRRiT, ambasadora, pracownika administracji rządowej, kancelarii premiera, itp. Kto nie...

Pytania na powtórzeniu przed kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1141

Pytania na powtórzeniu z podstaw prawa (będą na egzaminie): Pojęcia- prawo i praworządność. Czym jest norma prawna. Różnica między normą prawną a przepisem prawa. Prawo publiczne a prawo prywatne. Wykładnie prawa. Definicja podstawowych zasad wyborczych do sejmu i senatu. Trójpodział władzy. ...

Podstawy prawa dla dziennikarzy-pytania z kolokwium zerowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 784

Pytania na terminie zerowym z podstaw prawa dla dziennikarzy: Różnica między normą prawną a przepisem prawa. Czym jest zdolność prawna? Opisz proces legislacyjny. Czym jest prawo? Wymień, z czego składa się norma prawna. Wymień przymiotniki opisujące wybory do sejmu w Polsce. Wymień trzy zasa...