Dr Jerzy Zieliński - strona 9

Raporty sprawozdania roczne Trybunału Obrachunkowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Raporty sprawozdania roczne Trybunału Obrachunkowego. TO sporządza roczne sprawozdania po zamknięciu każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie to zostaje przedstawione innym instytucjom Wspólnot i jest publikowane, razem z odpowiedziami tych instytucji na uwagi TO, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot. ...

Rozwój Wspólnot w latach 1958 1968 - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Rozwój Wspólnot w latach 1958 1968. 25.III.1957 r. - układ w sprawie wspólnych organów WE, 17.IV.1957 r. - protokół w sprawie statutu Trybunału EWG, 8.IV.1965 r. - Traktat Fuzyjny oraz protokół w sprawie przywilejów i immunitetów WE, ...

Sekretariat - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Sekretariat. Sekretariat Generalny zatrudnia ok. 1300 funkcjonariuszy europejskich. Pracuje on w dwóch językach oficjalnych: angielskim i francuskim. Na jego czele stoi wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne, na 5-letnią kadencję Sekretarz Generalny. ...

Stosunek RE do kary śmierci - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Stosunek RE do kary śmierci. Protokół nr 6 do EKOPCiPW wprowadza zakaz stosowania kary śmierci. Jednakże czyni to z dwoma wyjątkami. Karę śmierci można stosować za czyny popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną. ...

Terytorialny zakres obowiązywania prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Terytorialny zakres obowiązywania prawa wspólnotowego. Traktaty wspólnotowe są umowami międzynarodowymi i jako takie wiążą każdą ich stronę w odniesieniu do całego terytorium, chyba że z samej umowy wynika odmienny zamiar. Przez całe terytorium strony traktatu należy rozumieć jej obszar lądowy, mor...

Zasada autonomii prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Zasada autonomii prawa wspólnotowego. Punktem wyjścia dla tej zasady jest stwierdzenie, że prawo wspólnotowe stanowi nowy, odrębny porządek prawny. Zasada ta głosi, że prawo Wspólnoty jest niezależne od ustaw państwowych. Gwarantuje ona jednolite jego stosowanie na obszarze całej Wspólnoty. ...

Zasady wyboru sędziów do Trybunału - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Zasady wyboru sędziów do Trybunału. Kandydaci na sędziów są zgłaszani przez poszczególne rządy. Komitet Ministrów śledzi bardzo uważnie procedurę doboru kandydatów. Następnie sędziowie są wybierani przez Zgromadzenie Parlamentarne na okres 9 lat. Nie reprezentują oni państwa, które zgłosiły ich kan...

Zasięg terytorialny KBWE OBWE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Zasięg terytorialny KBWE/OBWE. Europa, Ameryka Płn. (USA, Kanada) - w sumie 55 państw. Państwami partnerskimi OBWE są Japonia, Korea Płd. oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego: A...

Dziennik Urzędowy UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Dziennik Urzędowy UE. Jest to organ publikacyjny aktów wtórnych tworzonych przez organy UE. Publikowane są w nim akty o znaczeniu ogólnym, a więc rozporządzenia i dyrektywy skierowane do wszystkich państw członkowskich, a także decyzje podejmowane w ramach procedury współdecydowania. ...

Przyczyny powstania regionów europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Przyczyny powstania RE. chęć odbudowy pozycji gospodarczej i politycznej państw-założycieli po II wojnie światowej (utraconej na rzecz USA), obawa przed Niemcami oraz przed ZSRR i komunizmem, ...