Dr Jerzy Zieliński - strona 7

Rodzaje organizacji międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Rodzaje organizacji międzynarodowych. Korporacje - organizacje powstałe w wyniku zorganizowania się pewnej liczby podmiotów dążących do realizacji wspólnego celu, posiada określony skład, np. ONZ. Zakłady - w akcie erekcyjnym określono wyra...

Sędziowie i Rzecznicy Adwokaci Generalni - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Sędziowie i Rzecznicy Adwokaci Generalni. Muszą oni spełniać te same warunki, co sędziowie ETS, powoływani są także w tym samym trybie na okres 6 lat, przy czym co 3 lata następuje zmiana 4 rzeczników. Liczba rzeczników generalnych może...

Struktura wewnętrzna RE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Struktura wewnętrzna RE. Rada Europy działa za pomocą 3 statutowych organów: Komitetu Ministrów (organ międzynarodowy), Zgromadzenia Parlamentarnego (złożony z parlamentarzystów państw członkowskich), Kongresu Władz Lokalnych i

Traktat Nicejski - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Traktat Nicejski. podpisany w Nicei 26.II.2001 r., zostały do niego dołączone protokoły: a) w sprawie poszerzenia UE, b) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, c) o skutkach finansowych wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego EWWiS, przyjęto w sumie 24 deklaracje, m.in. w sprawie poszerzenia U...

Trybunał Obrachunkowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Trybunał Obrachunkowy (powstanie i skład). Trybunał Audytorów został powołany 22 lipca 1975 r. na mocy traktatu brukselskiego, prace rozpoczął w 1977 r. Do rangi Instytuc...

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (skład i zadania). Skład: Departamenty (m.in. Departament Prawa Europejskiego, Departament Tłumaczeń), Dyrektor Generalny Urzędu, Zadania: udział w tworzeniu prawa europejskiego, wdra...

Urzędnicy i pracownicy Wspólnot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Urzędnicy i pracownicy Wspólnot. pracownik - podstawę jego zatrudnienia stanowi kontrakt, jest on zawierany na czas określony; pracownicy są dobierani w drodze konkursu - zajmuje się tym Europejskie Biuro Naboru Personalnego; urzędnik - jest mianowany na czas nieokreślony; Zasady zatrudniania urz...

Zasady postępowania ze skargami złożonymi do Europejskiego Trybunału P...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Zasady postępowania ze skargami złożonymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skład sędziów decyduje o nadaniu biegu sprawie (skład 3 sędziów - Komitet Trybunału). Następnie Izba zachęca strony do polubownego załatwienia sprawy - jeśli dojdzie do rozprawy, w większości spraw orzeka w składzi...

Funkcja kreacyjna Parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Funkcja kreacyjna Parlamentu. powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich, uczestniczy w powoływaniu przewodniczącego Komisji i jej członków, w odniesieniu do pewnych aktów lub działań wymagana jest zgoda lub opinia PE, np. zgoda na przystąpienie nowych członków do UE; ...