Dr Jerzy Waszkiewicz

note /search

EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2317

TEMAT 2. EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO Plan wykładu: 1. Międzynarodowa waluta. 2. Ewolucja międzynarodowego systemu monetarnego. 3. Międzynarodowe instytucje finansowe. Pieniądz  Monety - VII w p.n.e w Lidii w Azji Mniejszej.  Banknoty - XVII w. - pokrycie w z...

MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY DEFINICJE I FUNKCJE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 5026

TEMAT 1. MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY - DEFINICJE I FUNKCJE Plan wykładu: 1. Pojęcie systemu finansowego. 2. Funkcje systemu finansowego. 3. Struktura systemu finansowego. 4. Rozwój globalnego systemu finansowego. 5. Rynek finansowy - definicja, klasyfikacja, ewolucja. 6. Globalne przepływy finan...

SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

TEMAT 3. SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKÓW FINANSOWYCH. Plan wykładu: 1. Czynniki kształtujące współczesny system finansowy. 2. Fazy rozwoju systemu finansowego a określone czynniki. 3. Segmentacja rynków finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010...

Kursy płynne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1694

Kursy płynne - Kingston System 1978 r.  W 1976 r. w Kingston (Jamajka) porozumienie jamajskie zaakceptowało funkcjonujący już kurs płynny.  1 kwietnia 1978 r. poprawka MFW o zmianach zasad polityki kursowej: o każdy kraj miał prawo do u...

Europejskie rynki finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

TEMAT 11. EUROPEJSKIE RYNKI FINANSOWE. Plan wykładu: 1. Integracja. 2. Najważniejsze daty integracji Europy. 3. Wspólna waluta euro. 4. Rynek Europy a USA. 5. Problemy na europejskich rynkach finansowych. Idea utopii: lwy zawsze w końcu przyłączają się do lwów. Najczęściej pojawiające się tezy:  I...

Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

TEMAT 6. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KAPITAŁOWY - MECHANIZMY EMISJI I ROZLICZEŃ. Plan wykładu Rynek kapitałowy - rozmiary 2. Historia rynku kapitałowego 3. Podstawowe definicje 4. Rynek euro akcji 5. Procesy konsolidacji 6. Największe giełdy światowe 7. Indeksy giełdowe . Przestępstwa Rozwój globalnego r...

Międzynarodowy rynek ubezpieczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

TEMAT 10. MIĘDZYNARODOWY RYNEK UBEZPIECZEŃ (BANKASSURANCE). Plan wykładu: 1. Definicja 2. Rozmiary rynków ubezpieczeniowych 3. Kanały dystrybucji 4. Bancassurance 5. Reinsurance 6. Wnioski Rynek ubezpieczeniowy Rynek ubezpieczeniowy - miejsce gdzie dochodzi do zawarcia umowy między ubezpieczeniow...

Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1393

TEMAT 8. RODZAJE I MECHANIZM MIĘDZYNARODOWYCH TRANSFERÓW KAPITAŁOWYCH. Plan wykładu 1. Przepływ kapitału - kierunki. 2. Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitału. 3. Międzynarodowe przepływy kapitału - podstawowe po...

Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2296

TEMAT 7. RYNEK EUROOBLIGACJI - UCZESTNICY, INSTRUMENTY, MECHANIZMY. Plan wykładu 1. Definicja i rodzaje obligacji. 2. Struktura międzynarodowego rynku obligacji. 3. Rozmiar rynku euroobligacji. 4. Rodzaje obligacji międzynarodowych. 5. Euroobligacje - procedura emisji. 6. Inwestorzy euroobligacji. ...

Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3605

TEMAT 5. RYNEK EUROWALUTOWY - EWOLUCJA, MECHANIZMY, INSTRUMENTY. Plan wykładu 1. Rynek pieniężny - definicje i funkcje. 2. Rynek eurowalutowy - podstawowe definicje. 3. Poszczególne składowe rynku eurowalutowego. 4. Instrumenty rynku eurowalutowego. 5. Zalety i wady rynku eurowalutowego. Rynek euro...