Dr Jerzy Tonder

note /search

Referat z zanieczyszczeń środowiska

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 84
Wyświetleń: 5152

Dwutlenek siarki i związki pochodne Ilość dwutlenku siarki zużywana na skalę przemysłową przy produkcji kwasu siarkowego jest dużo mniejsza niż ilość SO2 powstającego ze źródeł antropogenicznych. Ditlenek siarki jest ciężkim gazem, więc ...

Recykling

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4620

RECYKLING Polskie ustawodawstwo jasno precyzuje, w odpowiednich ustawach, że powstawanie odpadów powinno być eliminowane w miarę możliwości lub ograniczane. Odpady, których powstaniu nie można było zapobiec, powinny być wykorzystywane w sposób bezpieczny dla środowiska lub unieszkodliwiane zgodne ...

Referat: "Analiza zagrożeń antropogenicznymi zanieczyszczeniami"

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2646

ANALIZA ZAGROŻEŃ ANTROPOGENICZNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI Energetyka Energetyka oddziałuje na środowisko na wiele sposobów. Wytwarzanie energii niesie za sobą negatywne skutki w postaci emisji pyłów, tlenków azotu, węgla, siarki, hałas. Szeroko rozpowszechnione działania na rzecz zmniejszenia szkodliw...