Dr Jerzy Szczodrowski - strona 2

Działy i zastosowanie geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

GEODEZJA: • Wyższa • Niższa (metody obliczeń geodezyjnych rachunku wyrównawczego) • Gospodarcza:  Morska  Miejska  Rolna i leśna  Inżynieryjna  Górnicza  Kolejowa • Kartografia • Fotogrametria ZASTOSOWANIE GEODEZJI: •      Budownictw...

Niwelacja metodą punktów rozproszonych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

14. Niwelacja metodą punktów rozproszonych. Pomiar wysokościowy metodą punktów rozproszonych wykonuje się w oparciu o istniejącą lub nowo  założoną poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną. 1. Jako stanowiska niwelatora należy wykorzystywać prze...

Mapy z geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

Część teoretyczna Mapa zasadnicza  (wielkoskalowa) jest to mapa wykorzystywana do realizacji różnorodnych  zamierzeń inwestycyjnych. Mapa taka występuje w dwóch postaciach klasycznej i  numerycznej. Treścią mapy zasadniczej jest szczegółow...

Obserwacja spektroskopowa zdjęć lotniczych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

ĆWICZENIE NR 5 Obserwacja stereoskopowa zdjęć lotniczych. 1. Wstęp teoretyczny. Fotogrametria to pomiar (pośredni) za pomocą spektrofotometru dokonywany na fotografi .  Informacje   o   obiektach   uzyskujemy   przez   pomiar,   rejestrację ...

Poligonizacja - w geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1785

POLIGONIZACJA Poligonizacja techniczna – to metoda zakładania jednego z rodzajów geodezyjnej osnowy  pomiarowej. Zadaniem poligonizacji technicznej jest wyznaczenie współrzędnych punktów  rozmieszczonych w terenie w odległościach 50 – 350 me...

Pomiar ciągu poligonowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1946

1. Pomiar ciągu poligonowego. 2. Zdjęcie sytuacyjne. 3. Pomiar niwelacyjny. Pomiar ciągu poligonowego Zadanie polega na pomiarze długości boków i wartości kątów  ciągu   poligonowego.   Kąty   mierzymy   za   pomocą   teodolitu   przy  zastosowan...

Pomiar kątów poziomych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

Pomiar kątów poziomych Metody pomiaru: - kierunkowa (inżynierska) - repetycyjna (dokładna) Kolejność czynności: - centrowanie   zrektyfikowanego   instrumentu   łącznie   z   jego  spoziomowaniem - celowanie do poszczególnych punktów i odczytani...

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1351

Ćwiczenie nr 4 POMIAR SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY - sprawozdanie - 1. Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wykonanie mapy sytuacyjnej małego obszaru (działki zabudowanej)  w skali 1:200.  Mapa określa położenie, kształt i wielkość szczegółów terenowych i służy do obliczenia  powierzchni mierzon...

Przyrządy do pomiaru długości

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2443

PRZYRZĄDY DO POMIARU DŁUGOŚCI W geodezji pomiar długości polega na wyznaczeniu poziomej odległości pomiędzy określonymi  punktami. Jedynie w pewnych przypadkach może zachodzić potrzeba pomiaru długości odcinka  nachylonego do poziomu. Zależnie od rodzaju sprzętu pomiarowego, ukształtowania terenu i...

Rektyfikacja Teodolitu - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2401

Protokół z rektyfikacji teodolitu 1.  Instrument firmy PZO Warszawa Nr fabr. T 30  5215 2.  Dokładność odczytu 1’ 3.  Błąd kolimacji O1 = 0451 O2 = 0451       k’’ =              ρ’’ = 0 D = 650  Brak błędu. 4. Błąd indeksu Ol = 67 °21’ Op = 292 °43’ ΣO = 360°04’   2i =  ΣO - 360°     i = 2’    αl =...