Dr Jerzy Szczodrowski

Geodezja - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4501

66. Jakie znasz trygonometryczne metody pomiaru wysokości? Podaj wzory i rysunki. W załączniku opis: Wyznaczanie różnic wysokości punktów dostępnych przy większych długościach celowych d Obliczanie wysokości punktów tworzących ciągi lub sieci wysokościowe, wyznaczane metodą niwelacji trygonomet...

Podstawowe obliczenia geodezyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5383

1        PODSTAWOWE OBLICZENA GEODEZYJNE      1.    Pomocnicze symbole obliczeniowe.  2.    Działania na liczbach przybliżonych.  2.1.  Zapis liczb przybliżonych.  2.2.  Zaokrąglanie liczb przybliżonych  2.3.  Reguły Kryłowa-Bradisa  3.    Jednostki miar długości, pól, objętości i kątów.  3.1.  M...

Przeniesienie współrzędnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6979

Przeniesienie współrzędnych  Czyli jak wykorzystywać punkty  niedostępne I i II klasy do  nawiązania osnowy III klasy   i pomiarowej  Nawiązanie do punktu niedostępnego  P  di  αi  ?  PP  M  P, M – punkty nawiązania  PP – punkt potrzebny  Co zmierzyć ?  P  b  αi  PP  M  P, M – punkty nawiązania  ...

Metody zagęszczania osnowy szczegółowej - Wcięcia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3528

Metody zagęszczania osnowy  szczegółowej - wcięcia  Wcięcia wyznaczające jednoznacznie położenie punktów (bez  kontroli pomiaru i wyrównania):  - pojedynczych punktów (liniowe, w przód, w bok,  kombinowane, wstecz)  - par punktów (zadanie Hansena, Mareka)  - wielopunktowe (złożone)  Wcięcia z obs...

Inwentaryzacja wnętrza budowli z wykorzystaniem DISTO

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652

Ćwiczenie nr 4. Inwentaryzacja wnętrza budowli z wykorzystaniem DISTO.      I.  Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było: - Wykonania   pomiaru   inwentaryzacyjnego   wnętrza   budowli   oraz   wykonanie   szkicu  pomierzonego korytarza. Do pomiaru zastosowano ręczny 

Kolokwium - skala, podziałka, noniusz

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3241

19. Skala i podziałka Skala mapy  to stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości rzeczywistej  zredukowanej na powierzchnię odniesienia (może być to powierzchnia kuli lub elipsoidy  obrotowej). Inaczej mówiąc odległość na mapi...

Rektyfikacja Niwelatora - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6454

Protokół z rektyfikacji niwelatora 1. Firma instrumentu PZO Warszawa Nr fabr. NI42 1757 2. Czy został wykryty błąd krzyża nitkowego ? Tak 3. Wyznaczenie błędu nierównoległości  / c II l / O1 = 1442 O3 = 1505 O2 = 1470 O4 = 1520     d’’ = 26 200 ∆h1 = O1 - O2 = -28 Ox = O3 ±  ∆h1 = 1533        ∆h2 =...

Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1890

1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie ukladu lokalnego przy zakładaniu osnowy p oziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadnic...

Opracowanie zagadnień z geodezji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1834

1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie lokalnego przy zakładaniu osnowy poziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej....

Opracowanie zagadnień z geodezji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2527

1. Co to jest geodezja? Jakie elementy najczęściej podlegają pomiarowi? Geodezja - nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem prac i pomiarów terenowych w geodezji są mapy oraz inne dokumenty o charakterze prawnym (np....