Dr Jerzy Staniewski

note /search

Niezależne obszary sztuki w miastach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejskie interwencje sztuki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Jakub Staniewski Gospodarka przestrzenna, I rok studiów II stopnia, stacjonarnych Miejskie interwencje sztuki, czyli niezależne obszary sztuki w miastach. Przez ostatnie kilka lat w polskich miastach pojawia się coraz więcej projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. Nikogo już nie dziwi no...

Fizjografia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1918

Fizjografia - w geografii fizycznej pojęcie określające w przeszłości (do 1939) ogólną charakterystykę warunków przyrodniczych wybranego obszaru (budowę geologiczną, rzeźbę, stosunki wodne, klimat, gleby, roślinność, świat zwierzęcy), a...

Region jako narzędzie badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3227

. Region jako narzędzie badania (np. region statystyczny) jednostka jednorodna występowania pewnej cechy lub zespołu cech istotnych z punktu widzenia rozwiązywanego problemu badawczego np. regiony ludnościowe, przemysłowe, rolnicze. 2. Region jako przedmiot poznania (np. Mazowsze), region jako obie...

Poziom i warunki życia na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Problemy społeczno-gospodarcze współczesnego świata
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1610

Poziom i warunki życia na świecie Jakub Staniewski 1.Wstęp- definicje poziomu życia i warunków życia. Od 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydaje raporty o rozwoju społecznym (Human Development Report). Poszczególne dane, pochodzące ze wszystkich krajów świata i dotyczące różnych dziedzi...

Poziom gospodarczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmi...

Poziom i warunki życia na świecie - mierniki ekonomiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Problemy społeczno-gospodarcze współczesnego świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2296

Poziom i warunki życia na świecie Jakub Staniewski 1.Wstęp- definicje poziomu życia i warunków życia. Od 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydaje raporty o rozwoju społecznym (Human Development Report). Poszczególne dane, pochodzące ze wszystkich krajów świata i dotyczące różnych dziedzi...

Miasta późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Miasta późnośredniowieczne w Polsce to okres od XIII do XV wieku. W tym czasie wprowadzono w Polsce nową organizację prawną miasta jaką było prawo magdeburskie i prawo lubeckie. Charakteryzowały się regularnym układem ortogonalnym. Rynek by...

Poziom gospodarczy i struktura zatrudnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmi...

Teoria bazy ekonomicznej miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6468

Teoria bazy ekonomicznej miast - wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki, opiera się na założeniu, że ludność pracująca w mieście składa się w dwóch podstawowych grup: Egzogeniczna - (zewnętrzna), ludność, która poprzez swoją działalność ukierunkowana jes...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to zbiór informacji o jej przeznaczeniu, o możliwościach zagospodarowania naszej działki i doprowadzenia mediów. Warunki zabudowy, w skrócie WZ, otrzymuje się w Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy. Aby je uzyskać należy złożyć do Wydziału Architektury w...