Dr Jerzy Skrzypek

note /search

Zachowania organizacyjne, Wykład 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 2, (sem II) Podmiot nauki o Zach. W org. -systematyczne badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji. Dyscypliny, z których korzysta NoZwO: -psychologia ogólna(uczenie się, osobowość, motywacja, podejmowanie decyzji) -psych. Społ. -socjologia(teori...

Zachowania organizacyjne, Wykład 3, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 3, (sem II) Postawy: Iemocjonalne nastawienie do kogoś, czegoś IIwynikający z tego nastawienia określony sposób reagowania na określone bodźce. Punktem odniesienia dla postaw pracowniczych może być: -org. jako całość -jej kierownictwo -bezpośredni przełoże...

Zachowania organizacyjne, Wykład 4, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 4, (sem II) Typy uczestnictwa ludzi w org.: 1.alienatywne -przymusowe -człowiek nie jest psychicznie zaangażowany w realizację celów org., gdyz jest przymuszony do uczestnictwa w org., z której celami ani się wprost nie interesuje ani nie uważa ich za środ...

Zachowania organizacyjne, Wykład 5, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 5, (sem II) Problemy międzygrupowe w org.(co dzieje się w obrębie rywalizującej grupy): -większa spójnośc i lojalność członków, zmniejszenie różnic indywidualnych -klimat zmienia się z niefor...

Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 6, (sem II) Zarządzanie to relacja władzy miedzy co najmniej jednym menagerem a jednym podwładnym, która to relacja koordynuje ich aktywność w celu wyprodukowania oraz sprzedaży poszczególnych dóbr i/lub usług. Przywództwo a zarządzanie: P-relacja wpływu, ...

Zachowania organizacyjne Wykład 7, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 7, (sem II) Kultura org. zbiór dominujących norm i wartości postępowania charakterystycznych dla danej org., podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości, przejawiający się przez artefakty-zewnętrzne, sztuczne wytwory danej kultury(specyficzny język...

Zachowania organizacyjne, Wykład 8, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 8, (sem II) Etapy procesu zarządzania zmianą Iuznanie potrzeby zmiany IIustalenie celów zmiany IIIdiagnoza istotnych zmiennych IVopracowanie projektu zmiany Vwdrażanie VIkontrola efektów. Obsza...

Zachowania organizacyjne, Wykład 9 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 9- ostatni, (sem II) Konflikt to sprzeczność lub przynajmniej niezgodność, przekonań, zamierzeń lub działań, sprzeczność która komuś w czymś przeszkadza- jako taka wymaga usunięcia lub złagodzenia jej skutków. Można rozumieć jako: niezgodność, czyli wzajem...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

GRUPA 1: 1. istota i wyznaczniki GOW Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego - produkcja...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Wykład 1 19.02.2013 Pojęcie wiedzy wprowadził PLATON. SOKRATES twierdził, że jedyną funkcją wiedzy jest samowiedza, czyli intelektualny i duchowy rozwój jednostki. PROTAGORAS : wiedza to logika, gramatyka i retoryka, celem wiedzy jest zwiększe...