Dr Jerzy Rybicki

note /search

Przykładowe pytania na zaliczenie - kierowanie, zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1946

Podstawy Zarządzania - pytania i odpowiedzi. Jakie jest czwarte założenie w pojmowaniu organizacji jako maszynę? - Podstawowe uprawienia decyzyjne są zlokalizowane na najwyższym szczeblu w hierarchii organizacyjnej. Jakie jest czwarte założenie w pojmowaniu organizacji jako grę? - Konflikt i zmian...

Analogie i założenia organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1764

WYKŁAD I (ANALOGIE ORGANIZACJI) ORGANIZACJA - MASZYNA Założenie I : ORGANIZACJA JEST INSTRUMENTEM OSIĄGANIA ŻĄDANEGO Z ZEWNĄTRZ, PRECYZYJNIE SFORMUŁOWANEGO CELU. Założenie II : UCZESTNICY ORGANIZACJI TO JEDYNE POWOLNE NARZĘDZIA OSIĄGANIA CELU. Założenie III : PRZEŁOŻONY MA JEDNOSTRONNE PRAWO DO...

Kontrola - etapy działania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

WYKŁAD IX (KONTROLA) Kontrola przez sprzężenie zwrotne zwykle dotyczy kontroli operacyjnej, lub kontroli taktycznej. Rada Nadzorcza może wprowadzić system kontroli ze sprzężeniem zwrotnym wobec dyrektora naczelnego przedsiębiorstwa, choć rzadko stosuje się go w sposób sformalizowany. W tym przyp...

Metody wnioskowania w naukach empirycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

WYKŁAD II (METODY WNIOSKOWANIA W NAUKACH EMPIRYCZNYCH) Indukcja - polega na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami np. Case Study ( od szczegółu do ogółu ). Obserwowane zjawisko, czyli konsekwencja- przyjmowane jest jako skutek pewnej przyczyny. Przyczyn...

Motywacja - analiza porównawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

WYKŁAD VIII (MOTYWACJA) Typy władzy wg Maxa Webera: 1. Władza tradycyjna 2. Władza charyzmatyczna 3. Władza legalna Źródła władzy wg J. Frencha i B. Ravena: 1. Władza oparta na możliwości karania 2. Władza oparta na możliwości nagradzania 3. Władza oparta na zajmowanej pozycji 4. Władza opa...

Podejmowanie decyzji - charaklerystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

WYKŁAD X (PODEJMOWANIE DECYZJI) Decyzja to celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch rozwiązań. Racjonalność metodologiczna - to wybór dokonany na podstawie dostępnych decydentowi informacji i zgodnie z „ regułami sztuki „ w danej dziedzinie życia Decyzja może być uznana za racjonalną ...

Rola i umiejętności kierownicze

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2618

WYKŁAD III (ROLA I UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE) Role kierownicze wg H. Mintzberga ROLE INTERPERSONALNE ROLE INFORMACYJNE ROLE DECYZYJNE 1. Lider ( przywódca ) ( Leader ) - kształtuje postawy podwładnych, gra na emocjach. Motywuje i pobudza podwładnych. Zatrudnia, szkoli. 2. Reprezentant - pełni fu...

Strategie organizacji i klasyfikacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421

WYKŁAD V ( STRATEGIE ORGANIZACJI I JEJ KLASYFIKACJE) STRATEGIE INWESTYCYJNE - WZROSTOWE T YP S T R A T E GI I CH A R AK T E R YS T YKA S t r a t egia i n t eg r a c ji p o z io m ej Polega na wykupie firm konkurencyjnych lub firm, ...

Struktury organizacyjne - wady i zalety

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3885

WYKŁAD VII (STRUKTURY ORGANIZACYJNE) STRUKTURA FUNKCJONALNA Zalety: 1. Scentralizowana kontrola wyników strategicznych 2. Specjalizacja w obszarach funkcjonalnych 3. Możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności funkcjonalnych 4. Jest efektywna w sytuacjach, gdy zadania są rutynowe i powtarza...

Style kierowania i ich czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

WYKŁAD IV (STYLE KIEROWANIA) Potencjalny styl kierowania jest zbiorem metod i technik oddziaływania kierownika na podwładnych, który jego zdaniem winien być stosowany dla najsprawniejszego wywiązania się z akceptowanych ról przełożonego. Tak wypracowany styl ma charakter potencjalny, gdyż w ten o...