Dr Jerzy Przybyszewski

note /search

Grupy społeczne - Struktury wewnątrzgrupowe

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3325

Przebieg Prezentacji  Określenie „Grupa społeczna”  Cechy konstytuujące grupę społeczną  Struktury wewnątrzgrupowe  Spójność grupy  Grupa społeczna a jednostka  Wzrost liczebności grupy  Rodzaje grup społecznych Grupa społeczna   Gr...

Metody w Socjologii 2

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Metoda naukowa – badanie, czyli gromadzenie  i analizowanie  informacji o rzeczywistości,  według ujednoliconych i ściśle określonych reguł. 1) Określenie problemu badawczego.  Temat badań musi być sprecyzowany.  Problemy badawcze wyzna...

Perswazja manipulacja

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

Sztuka przekonywania kogoś do własnych racji. To także jedna z metod negocjacji, pozwalająca dojść do konsensusu, czyli porozumienia. Poprzez wspólne przeanalizowanie zaistniałego konfliktu, czy to w relacjach partnerskich, czy już na wyższych szczeblach, jest szansą na rozwikłanie konfliktu na k...

Metody w Socjologii 1

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

1 2 Dane muszą być gromadzone w sposób  uporządkowany po to, by można je było odtworzyć 3 Dane muszą być gromadzone w sposób  uporządkowany po to, by można je było odtworzyć 1. Określenie problemu badawczego  (temat musi być dokładnie sprecyzowany) 4 Dane muszą być gromadzone w sposób  uporządkow...

Opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

SOCJOLOGIA jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia  społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów,  czynników powodujących ich powstawanie, rozwój i zanika,  badaniem osobników ludzkich, ale tylko o tyle, o ile są przez to  współżycie są zdeterminowani (uwarunkowani). Przedmio...

Socjalizacjapracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Socjalizacja - wg pedagogiki jest to dostosowanie, adaptacja.  Socjologia- przygotowywanie do zmiany, do tego co jest i co  może nastąpid. Trzy etapy socjalizacji: (podz. wg Bergera i  Lukmana) 1)Socjalizacja pierwotna- w domu rodzinnnym  człowiek uczy się norm, tzw. kręgosłupa moralnego, 2)  Soc...

Socjologia ogólna - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2394

Przedmiot: Socjologia ogólna - wykłady Prowadzący: dr Jerzy Przybysz Opis przedmiotu: Socjologia jako nauka. Przedmiot i problemy badawcze. Socjologia teoretyczna i empiryczna. Socjologiczne problemy badawcze. Podstawy teoretyczne badań. Metody i techniki badań socjologicznych. Analiza i konstruo...

Socjologia-pojęcia

 • Politechnika Poznańska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Document Outline 2011-04-04 23-03-26_ 2011-04-04 23-04-32_0001 2011-04-04 23-05-34_0002 2011-04-04 23-06-34_0003 2011-04-04 23-07-44_0004 2011-04-04 23-09-53_0005 2011-04-04 23-10-49_0006 ...