Dr Jerzy Michałowski

note /search

Polityka gospodarcza - dodatkowe pytania na egzamin

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1904

Pozytywne - poznanie i opis rzeczywistości Normatywne - wskazanie możliwych i pożądanych kierunków i sposobów jej przeobrażania Teoretyczne - służą celom poznawczym Stosowane - zajmują się projektami zmian rzeczywistości Metody nauki polityki ekonomicznej: - empiria - obserwacja, wyodrębnienie z...

Polityka gospodarcza - Opracowanie zagadnień na egzamin

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 1792

Merkantylizm Merkantylizm lub ustrój merkantylny - system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez słynne...

Polityka gospodarcza - Przykładowe pytania

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 3080

1.1. Pojęcia podstawowe 1.1.1. Co rozumiemy przez pojęcie „polityka Gospodarcza? Przez politykę gospodarczą rozumiemy świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą. 1.1....

Polityka gospodarcza - wykład

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1351

Wykład I 16.02.2010r Co to jest polityka gospodarcza? - nauka, która pochodzi od makroekonomii w sensie teoretycznym - jako działalność praktyczna była już dużo wcześniej - rozumienia: sztuka działania (dziedzina prakseologii) praktycznego i skutecznego działania dziedzina nauki; jako podbud...