Dr Jerzy Karpacz

note /search

Istota i warunki kierowania - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

    1      Moduł  4  ISTOTA I WARUNKI KIEROWANIA        4.1.  Wprowadzenie      Z  chwilą  pojawienia  się  pierwszych  form  organizacji  pracy  zespoło- wej stanęły przed ludźmi nader waŜkie, a przedtem zupełnie im nieznane  problemy.  Zaistniała  przede  wszystkim  konieczność  racjonalnego  ksz...

Sposoby kierowania ludźmi - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

    1      Moduł  6  SPOSOBY KIEROWANIA LUDŹMI.  STYLE I STRATEGIE      6.1. Wprowadzenie      Do podstawowych problemów, jakie stwarza kaŜde zespołowe przed- sięwzięcie  naleŜą  problemy  kooperacji.  Pod  pojęciem  tym  rozumie  się  “działanie wielopodmiotowe (...) w którym kaŜdy z uczestników l...