Dr Jerzy Giżewski - strona 2

Podział sygnałów zdeterminowanych - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jerzy Giżewski
  • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

Stosując jako kryterium klasyfikacji przebieg wielkości w funkcji czasu, dokonaj podziału sygnałów zdeterminowanych ( przedstaw graficznie przykłady tych sygnałów). Sygnały zdeterminowane - są to sygnały, które mogą być opisane za pomocą ścisłych zależności matematycznych, czyli dowolnych rzeczywist...