Dr Jerzy Giżewski

note /search

Miernictwo cyfrowe-ptyania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo cyfrowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1232

Co to jest przetwornik pierwotny i podaj przykłady. Jest to przetwornik (czujnik) pobiera informacje pomiarową i przetwarza do innej postaci nadającej się do dalszego przetwarzania (parametryczne i generacyjne) Wymień podstawowe parametry przetworników analogowych - charakterystyka przetwarzania (...

Diody LED - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Narysuj typowa konstrukcje diody LED. W jaki sposób można wpływać na optykę geometryczną diody LED by skuteczniej wyprowadzić generowane promieniowanie z typowej konstrukcji? Obudowa przeważnie ma kształt soczewki formatującej wiązkę promieniowania. Umożliwia ona otrzymanie optymalnego kształtu cha...

Klasyfikacja materiałów z użyciem modelu pasmowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Zdefiniuj pojęcia: półprzewodnik (wymień znane ci materiały, rodzaje), defekty strukturalne ( opisz ich naturę). PÓŁPRZEWODNIKI - są to materiały nieorganiczne lub organiczne najczęściej krystaliczne o rezystywności (10-6 ÷ 106 Ωm), co plasuje je między przewodnikami a izolatorami. Wartość rezysta...

Kondensator - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

Jaką podstawową właściwością charakteryzuje się kondensator? Opisz wzorem pojemność kondensatora płaskiego. Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego, charakteryzuje go pojemność ok...

Struktura MIS - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1603

Opisz własności idealnej struktury MIS (MOS) - wytwarzanie stanu akumulacji, zubożenia i inwersji w półprzewodniku. Obwód prądu przepływającego od źródła do drenu zamyka sie przez obszar przypowierzchniowy pp leżący pod warstwa dielektryka. Od ...

Rodzaje złącz p-n - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2247

Rodzaje złącz p-n a) Złącza LH - złącza półprzewodników o tym samym przewodnictwie, lecz różnej koncentracji domieszek, np. złącze PP+, NN+. b) Złącze MS - złącze metalu z półprzewodnikiem (metal-semiconductor) c) Heterozłącza - złącza dwóch różnych półprzewodników np. germanu i krzemu Przedstaw m...

Technologia TTL i CMOS - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Przedstaw budowę i zasadę działania inwertera CMOS. Podstawową komórką układów CMOS jest inwerter , zbudowany z dwóch tranzystorów MOSFET normalnie wyłączonych o przeciwnych typach kanałów. Tranzystory pracują jako przełącznik . Włączony tranzystor polowy zachowuje się jak rezystor o małej wartości...

Tranzystor MOSFET - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Przedstaw budowę struktury i układ polaryzacji tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z kanałem typu n. Schemat polaryzacji tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z kanałem typu n Budowa struktury Skrót MOSFET pochodzi od angielskiego określen...

Wykład-negentropia

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wilhelm Schikard, Blaise Pascal, Pascalina, Maszyna Z3, Colossus, Eniac, Łącze informacyjne, Miara informacji....