Dr Jerzy Czarnecki - strona 9

Kozły odbojowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1442

Kozły odbojowe Kozły odbojowe należy obliczać na uderzenie jednej skrajnej suwnicy. Przy określaniu masy suwnicy uderzającej w zderzak uwzględnia się podnoszoną masę ładunku, gdy ładunek jest sztywno podwieszony. Wartość energii kinetycznej pr...

Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych • W halach o dużych wysokościach stosuje się dodatkowe stężenia ścian szczytowych i podłużnych. Zadaniem tych stężeń jest stworzenia dodatkowych podpór pośrednich wysokich słupów. Oprócz dodatkowego podparcia zmniejszają one długości wyboczenio...

Tężniki połaciowe poprzeczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4683

Tężniki połaciowe poprzeczne • Przejmują siły od parcia wiatru na ściany szczytowe i ewentualnie na świetliki. • Stężenia połaciowe poprzeczne zapobiegają: - wyboczeniu górnego ściskanego pasa ...

Układy podłużne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Układy podłużne są z reguły przegubowe, zarówno w odniesieniu do połączenia słupa z fundamentem, jak i połączenia z ryglem. Siły poziome od parcia wiatru na ściany szczytowe przenoszone są przez układ stężeń. Kształtowanie układu podłużnego jest inne w przypadku dachów pilastych (szedowych). ...

Zbiorniki kroplokształtne na ciecze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

Zbiorniki kroplokształtne na ciecze • Zbiorniki w kształcie kropli nie były dotychczas stosowane w Polsce • Pewna ich liczba istnieje w USA, Francji, na Środkowym Wschodzie a także w Rosji. • Zbiorniki kroplokształtne charakteryzują si...

Zbiorniki na gazy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854

Zbiorniki na gazy • Zbiorniki na gazy są najczęściej ciśnieniowe, przy czym rozróżnia się zbiorniki: - niskiego ciśnienia (o nadciśnieniu poniżej 0,07 MPa) - wysokiego ciśnienia (o nadciśnieniu powyżej 0,07 MPa) • Ze względów konstrukcyjnych zbiorniki na gazy dzielimy na: - niskociśnieniowe z...

Oświetlenie hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

• Oświetlenie hali: - boczne:* niskie -krawędź dolna poniżej 1,5 m od posadzki *wysokie - krawędź dolna powyżej 1,5 m od posadzki - górne – świetliki w dachu o samodzielnej konstrukcji lub świetliki kopułkowe z tworzywa sztucznego - mieszan...

Sposób obliczania belki stropowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 315

Wybieramy rygiel z najwiĊkszą wartoĞcią momentu zginającego, przĊsáowego 6. Wyznaczenie ekstremalnych wartoĞci dla gáównych elementów ukáadu ramowego - kombinatoryka obciąĪeĔ 6.1 Obwiedni...

Głowice słupów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

Głowice słupów • Głowica słupa ma za zadanie przejąć nacisk konstrukcji opartej na słupie i przekazać to obciążenie w sposób osiowy na trzon słupa. Dobór elementów głowicy i sprawdzenie spoin określają wzory: ...