Dr Jerzy Czarnecki - strona 8

Konstrukcja układów poprzecznych hal wielonawowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Konstrukcja układów poprzecznych hal wielonawowych • Z uwagi na łatwość montażu zaleca się stosowanie jednoprzęsłowych rygli dachowych: b) w halach dwunawowych, a) w halach trójnawowych. • Ze względów statyczno-wytrzymałościowych korzystne jest przyjęcie wieloprzęsłowych rygli dachowych a) w ...

Obciążenia konstrukcji hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

• Obciążenia konstrukcji hali - obciążenia pionowe: * ciężar własny konstrukcji * ciężar pokrycia * ciężar śniegu * pionowe składowe parcia wiatru * obciążenie pyłami osiadającymi na dachu * oddziaływania pionowe suwnic * ciężar elementów...

Podstawy słupów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1967

Podstawy słupów Podstawy słupów ściskanych mimośrodowo, w przypadku małych mimośrodów konstruowane są w sposób podobny jak podstawy słupów ściskanych. • Pokazane podstawy słupów przenoszą niewielkie wartości momentów zginających. Podstawy mają kształt prostokąta. • Czysto przegubowe połączenie...

Rozmieszczenie stężeń pionowych i poziomych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

Rozmieszczenie stężeń pionowych i poziomych Stężenia pionowe muszą być tak rozmieszczone, aby zapewniały stateczność budynku zarówno w czasie montażu jak i eksploatacji. Rozmieszczenie stężeń ramowych lub kratowych, poprzecznych i podłużnych, w budynkach wąskich i długich pokazano na rysunku: ...

Sprawdzanie Stanu Granicznego Użytkowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

L 250 5700 250 22.8mm w wmax 19.50 22.80 0.85 1.0 19.50mm CAàĄ PROCEDURĉ POWIELIû DLA BELKI POĝREDNIEJ STROPOWEJ Zaprojektowaü na tyle ekonomicznie by zapas noĞnoĞci nie byá w tym wypadku wiĊkszy niĪ 20% wmax wiĊc 5 11.59 ˜ 10 3 ˜ 5700 4 ˜ 384 210 ˜ 3890 ˜ 10 4 -- porównanie z ...

Stężenia ścienne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3423

Stężenia ścienne • Zapewniają przede wszystkim stateczność płaskich poprzecznych układów głównych wzdłuż osi podłużnej hali, gdyż słupy w tym kierunku traktuje się jako przegubowo połączone z fundamentem. • Tężniki ścienne pionowe usytuow...

Tężniki połaciowe podłużne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2331

Tężniki połaciowe podłużne • Usytuowane przeważnie przy okapie. • Zadania tężników: - łączą tężniki połaciowe poprzeczne, tworząc z nimi zamkniętą ramę w płaszczyźnie połaci dachu. - mogą stanowić podparcie słupków ściany ryglowej przy obciążeniu poziomym wiatrem i przekazują to obciążenie n...

Tężniki podłużne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925

Tężniki podłużne w poziomie dolnych pasów wiązarów • Tężniki w poziomie pasów dolnych stosuje się w przypadku suwnic podwieszonych. • Projektuje się je według zasad obowiązujących w przypadku tężników połaciowych podłużnych. • W układach poprzecznych, gdy występują sztywne połączenia słupów z...

Zbiorniki na ciecze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

ZBIORNIKI • Są to konstrukcje powłokowe wykonane z blach. • Pod względem sposobu użytkowania zbiorniki dzielimy na: - zbiorniki na ciecze, - zbiorniki na gazy. • Zbiorniki na ciecze służą najczęściej do przechowywania produktów naftowych, skroplonych gazów, cieczy pochodzenia organicznego np....