Dr Jerzy Czarnecki - strona 7

Zbiorniki cylindryczne pionowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne, ze stałym dachem i pła­skim dnem. Dachy zbiorników projektuje się jako kopuły żebrowe o niewielkiej wynio­słości h\ — l/10d (d — średnica zbiornika).Poszycie dachu kopulastego spoczywa na belkach promieniowych lub płatwiach,podtrzymywanych przez

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem stałym - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 364

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem stałym • Konstrukcję zbiornika przedstawiono na rysunku V = 1000 m3 h = 6,0 – 11,0 m V = 1100 – 1 m3 h = 12,0 – 14,0 m V = 11000 – 16000 m3 h = 14,0 m V = 17000 – 32000 m3 h = 16,5 m V 32000 m3 h = 18,0 m Ogólnie: h = 6,0 – 18 m, d = (1...

Zbiorniki cylindryczne poziome - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Zbiorniki cylindryczne poziome • Zbiorniki cylindryczne poziome są powszechnie stosowane w przemyśle • • • • • • chemicznym, spożywczym, a także w energetyce i rolnictwie. Zbiorniki te mają pojemność V = 3 – 150 m3, średnicę d = 1,4 – 3,2 m i długość l = 3,0 – 20,0 m Zbiorniki poziome wy...

Zbiorniki tłokowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Zbiorniki tłokowe • Zbiorniki tłokowe, zwane suchymi, są lżejsze od dzwonowych i zapewniają bardziej wyrównane ciśnienie • Objętość tych zbiorników w warunkach krajowych wynosiła najczęściej 80 000 – 160 000 m3. • Zbiorniki tłokowe mają kształt graniastosłupa foremnego.Liczba boków podstawy j...

Zbiorniki wieżowe na wodę - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2499

Zbiorniki wieżowe na wodę • Zbiorniki wieżowe mają za zadanie gromadzenie wody w systemie wodociągowym w celu zapewnienia odpowiedniej rezerwy w przypadku zwiększonego okresowego zużycia, a także zapewnienie odpowiedniego ciśnienia. • Metalowe zbiorniki wieżowe opierają się na stalowej konstru...

Zbiorniki wysokiego ciśnienia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1421

Zbiorniki wysokiego ciśnienia • Zbiornikami wysokiego ciśnienia lub zbiornikami ciśnieniowymi są zbiorniki na ciecze łatwo parujące lub gazy magazynowane przy nadciśnieniu większym od 0,05 MPa • Zbiorniki cylindryczne są podobne w kształcie do zbiorników poziomych na ciecze, różnią się tylko k...

Zbiorniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

ZBIORNIKI. Rodzaje zbiorników Ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się zbiorniki do przechowywania cieczy lub gazów. Zbiorniki na ciecze służą najczęściej do przechowywania produktów nafto­wych, skroplonych gazów, cieczy pochodzenia organicznego, a także wody. Zbiorniki na ciecze mogą być bezc...

Zbiorniki cylindryczne pionowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

Zbiorniki cylindryczne pionowe. Zbiorniki cylindryczne o piono­wej osi są przeznaczone najczęściej do magazynowania ropy naftowej i produktów z niej otrzymywanych. Przy projektowaniu zbiorników na paliwa płynne należy brać pod uwagę, że mogą wystąpić:zagrożenia pożarowe i tworzenie się mieszanek wyb...

Opracowanie - zbiorniki cylindryczne pionowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1911

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne, z dachem pływającym. Zbiorniki tego typu są bardziej przydatne zwłaszcza do magazynowania paliw płynnych, gdyż eliminują straty zarówno „dużego", jak i „małego oddechu". Obserwuje się obecnie tendencję zwiększania pojemności takich zbior­ników. W P...

Ściany wewnętrzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Ściany wewnętrzne. Konstrukcja ścian zależy od tego, czy są one stosowane w obiektach przemysłowych, czy w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Ściany wewnętrzne w obiektach przemysłowych muszą odpowiadać wymaga­niom związanym z technologią produkcji danego zakładu. Jeżeli ich zadan...