Dr Jerzy Czarnecki - strona 6

Tężniki pionowe wiązarów dachowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4004

Tężniki pionowe wiązarów dachowych • Zabezpieczają wiązary od skręcenia się, przechylenia lub wywrócenia zarówno w fazie montażu jak i podczas użytkowania. • Stężenia pionowe stosuje się jako skratowanie między sąsiednimi wiązarami. Mają funkc...

Tory jezdne suwnic podwieszonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2674

Tory jezdne suwnic podwieszonych Stosuje się dla suwnic podwieszonych o udźwigu od 32 – 100 kN (3,2 Mg - 10 Mg). Belki jezdne mogą być wykonane ze zwykłych dwuteowników równoległościennych, z dwuteowników ze wzmocnionym pasem górnym, czasami z blachownic. Ponadto pas dolny może być wykonany z...

Ustalenie klasy przekroju belki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

Tabela dla czĊĞci Ğrodkowych w przekroju - Ğrodniki Uwaga na duĪą róĪnorodnoĞü wyznaczania (İ) z uwagi na geometriĊ przekroju profili 4.2 Ustalenie klasy przekroju belki (w oparciu o PN-EN-1993-1-1) tablica 5.2 Sposób obliczania belki stropowej H 235 fy 235 355 0.81 72 ˜ 0.81 58.58...

Ustroje powłokowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Ustroje powłokowe • Największą sztywność przestrzenną budynków można uzyskać dzięki zastosowaniu nośnych ustrojów powłokowych. W systemie tym układ słupów i rygli jest połączony sztywnymi węzłami, tak że cały układ może być traktowany jak perforowana rura zamocowana w fundamencie. Do analizy s...

Ustroje trzonowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4249

Ustroje trzonowe • W budynkach wysokich najczęściej dźwigi i klatki schodowe są ze względów przeciwpożarowych obudowane ścianami, najczęściej żelbetowymi. Powstaje w ten sposób trzon, który wykorzystuje się jako przestrzenny tężnik pio...

Wieże i maszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2954

WIEŻE I MASZTY • Charakterystyczną cechą budowli typu wieżowego i masztowego jest bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych i występujące w nich stosunkowo małe siły pionowe. • Budowle te są z reguły konstrukcjami przestrzennymi i...

Wieże - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 903

Wieże - różnego przeznaczenia są smukłymi konstrukcjami utwierdzonymi w fun­damentach. Najczęściej służą do pod­trzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich, a cza­sem anten fal średnich. Wieże są znacznie cięższe od s...

Zasady doboru schematu układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

570 cm S355 4 390 cm 3 28,9 m (5x 5,7m + 2x0,2{gr. Ram ze Ğcianami szczytowymi}) - Caákowita szerokoĞü budynku: 19,9 m (3x 6,5m + 3x0,2 {j.w.}) - WysokoĞü w kalenicy: 16,5 m - WysokoĞü do belek stropodachu: 16,0 m - Rozstaw belek s...

Zasady kształtowania konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Zasady kształtowania konstrukcji • Większość budynków jest kształtowana na planie kwadratu lub prostokąta. • Większa szerokość w stosunku do wysokości budynku jest korzystniejsza ze względu na parcie wiatru. • Dla uzyskania właściwego rozwiązania stosunek wysokości do szerokości powinien się k...

Zasady wymiarowania i konstruowania kratownic - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6475

Zasady wymiarowania i konstruowania kratownic • osie geometryczne prętów kratownicy powinny być zbieżne w jednym punkcie (można nie uwzględniać przesunięć osi w przypadku łączenia dwóch różnych przekrojów prętów, jeżeli przesunięcia nie są większe niż 3% wysokości przekroju) • węzły kratownic...