Dr Jerzy Czarnecki - strona 5

Sposób obliczania rygla układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

-Ekstremalna wartoĞü wystąpiáa dla prĊta nr 26 Maksymalny moment zginający (nad podporą) Maksymalny moment zginający (w przĊĞle) Siáa poprzeczna Siáa podáuĪna My,Ed = 264,50 kNm, My,Ed(przĊsáo) = 145,0 kNm, Ved = 174,0 kN, NRd = 32,0 kN. Na tej podstawie dobrany zostanie jeden przekrój

Sposób obliczania słupa układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Maksymalny moment zginający (przy podstawie) Maksymalny moment zginający (w wĊĨle stropu parteru) Siáa poprzeczna Siáa podáuĪna (Ğciskająca) My,Ed,1 = 60,70 kNm, My,Ed,2 = 59,40 kNm, Ved = 25,80 kN, NRd = 1713,30 kN. Dobrane do obliczeĔ siáy wewnĊtrzne do zwymiarowania przekroju sáupa. Eks...

Konstrukcje Metalowe 3 - sprawdzanie warunków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

M pl , Rd J M ,0 366.0 ˜ 10 3 ˜ 355 1.0 130.14kNm 59.98 130.14 0.46 1.0 Stosunkowo duĪy zapas jednak pozostawiamy w tym miejscu wiĊkszy zapas z uwagi na sprawdzenie warunku ugiĊü. M Ed M c , Rd - sprawdzenie warunku Stanu Granicznego NoĞnoĞci (wzór 6.12) M c , Rd W pl ˜ f y -Oblicz...

Stężenia konstrukcji hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3619

Stężenia konstrukcji hal • W celu zapewnienia stateczności i odpowiedniej sztywności hali jako całości stosuje się stężenia hal. Płaskie układy poprzeczne hal są wystarczająco sztywne w swej płaszczyźnie. W przeciwieństwie do układów poprzecznych, ustroje podłużne są z reguły o węzłach i połąc...

Stropy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Stropy Wybór rodzaju stropu zależy od przeznaczenia budynku oraz rozstawienia słu­pów i podciągów. W budynkach przemysłowych, zależnie od obciążenia i ewen­tualnych współczynników dynamicznych, może się okazać celowe zastosowanie belek stropowych ...

System przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1960

System przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi System szkieletu przegubowego składa się z dwóch układów: — konstrukcji szkieletu przenoszącej obciążenia pionowe, złożonej z regularnych siatek belek stropowych połączonych przegubowo ze słupami, - konstrukcji przenoszącej obciążenia poziome, złożo...

System przegubowy z usztywnieniami kratowymi złożonymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

System przegubowy z usztywnieniami kratowymi złożonymi System płaskich ram z pionowymi tężnikami stosuje się do wznoszenia budyn­ków o wysokości do 40 kondygnacji. W obiektach wyższych należy stosować inne systemy, w których możliwie największa liczba słupów jest wciągana do współpracy. Na rysunku...

System ram z płaskimi tężnikami pionowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

System ram z płaskimi tężnikami pionowymi Przy stosowaniu ram płaskich w budynkach wyższych od 10 do 12 kondygnacji należy, ze względów ekonomicznych, wprowadzić dodatkowe pionowe tężniki. Ramowe układy pozwalają na wykorzystanie całej przestr...

Systemy statyczno – konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 616

Systemy statyczno – konstrukcyjne Wśród stosowanych rozwiązań statyczno-konstrukcyjnych można wyróżnić: - system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian, - system ram płaskich, - system ram z płaskimi tężnikami pionowymi, - system przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi, - ustroje ...

Systemy statyczno-konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Systemy statyczno-konstrukcyjne Wśród stosowanych rozwiązań statyczno-konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń pionowych, można wyróżnić: -system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian, - system ram płaskich, - system ram z płaskimi tężnikami pionowymi, - system przegubow...