Dr Jerzy Czarnecki - strona 4

Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 0.41 9.63kN / m 0.68 1.08 ˜ 2.17 / 5.70 0,68 w kN/m i 1,08 kN/m – stanowią odpowiednio wartoĞci oddziaáywaĔ wiatrem dla ciĞnienia na powierzchnie dachu i oddziaáywaĔ wiatru wewnątrz budynku W 0.67kN / m 0.72 4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 1.56kN / m - Wyznaczenie ...

Przekrycia z zastosowaniem belek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Przekrycia z zastosowaniem belek, kratownic, ram i łuków Wytyczne stosowania i zasady projektowania Belkowe konstrukcje o dużych rozpiętościach stosuje się wówczas, gdy podpory nie mogą przejąć sił rozporowych (np. przy oparciu na ścianach murowanych czy też słupach betonowych itp.). Dźwigary walc...

Rodzaje belek podsuwnicowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 5971

• Rodzaje belek podsuwnicowych - belki walcowane lub blachownicowe ze wzmocnionym pasem górnym lub bez wzmocnienia - belki blachownicowe z poziomym tężnikiem blaszanym - belki blachownicowe z poziomym tężnikiem kratowym - belki kratownicow...

Rurociągi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Rurociągi Zapotrzebowanie na surowce wymaga sprawnego transportu z odległych miejsc wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla, miedzi i minerałów do ośrodków przemysłowych i miast. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie okazały się podziemne magistrale przesyłowe z rur stalowych. Rurociągi dalekiego zas...

Słupy hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1708

Słupy hal • Słupy są konstrukcjami wsporczymi rygli kratowych lub pełnościennych układów poprzecznych hal. Ich zadanie polega na przekazaniu obciążeń pionowych i poziomych hali na fundamenty i dalej na podłoże gruntowe. Zasadniczym obciążeniem słupów są siły ściskające, a także momenty zginają...

Słupy złożone wielogałęziowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4396

Słupy złożone wielogałęziowe mimośrodowo ściskane • Gałęzie trzonów słupów wielogałęziowych są połączone przewiązkami lub skratowaniem. • Słupy stanowiące konstrukcje wsporczą belek podsuwnicowych o skokowo zmiennej sztywności mają w części nadsuwnicowej przekroje symetryczne zaś w części pod...

Słupy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

Słupy Przekroje słupów. Słupy powinny mieć tak ukształtowane przekroje oraz być połączone z belkami i podciągami, aby mimośrody sił na nie działających były możliwie małe. Stalowe słupy rurowe mogą być wypełnione betonem, a słupy o przekroju otwartym mogą być obetonowane. Uzyskuje się wówczas zwięk...

Schematy statyczne układów poprzecznych hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3108

Schematy statyczne układów poprzecznych hal Hale jednonawowe W kształtowaniu schematów statycznych układów poprzecznych hal przyjmuje się sztywne lub przegubowe połączenia prętów ze sobą lub z fundamentem. • Przy sztywnych połączeniach słupów z fundamentami hal zachodzi konieczność odpowiedn...

Spawanie konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

SPAWANE KONSTRUKCJE NAROŻY RAM PEŁNOŚCIENNYCH • Stosowane rozwiązania projektowe naroży ram w dużym stopniu zależą od rozpiętości i obciążenia ustroju ramowego. Zalecenia w zakresie konstruowania naroży ram dotyczą głównie ustrojów o dużych rozpiętościach i są następujące: - pasy powinny prze...

Sposób obliczania przekroju rygla stropowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

235 fy 235 355 0.81 2˜t f 0.5b f t w 2r tw hc 2t f r 4.62 9 ˜ H 41.76 72 ˜ H 0.5 ˜ 200 10.2 2 ˜ 212 ˜ 16.0 500 2 ˜ 16.0 21.0 10.2 7.29 o 58.22 o Klasa 1 Klasa 1 426.0 10.2 hw tw H K 72 ˜ H 426.0mm 72 ˜ 0.81 48.6 500 2 ˜ 16.0 2 ˜ 21.0 41.76 72 ˜ h 2˜t f 2˜ r ...