Dr Jerzy Czarnecki - strona 3

Obliczanie masztów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3479

Obliczanie masztów • Schematem statycznym masztu jest pionowy pręt ciągły, wsparty na podporach odpowiadających liczbie poziomów odciągów. Podpory masztu nie są sztywne, lecz sprężyście podatne, przy czym podatność ta nie jest liniowa. • Przy obliczaniu masztu najczęściej przeprowadza się oblic...

Obliczanie wież - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Obliczanie wież • W układzie obliczeniowym statycznym wieża jest wspornikiem kratowym ściskanym, zginanym, a niekiedy dodatkowo skręcanym, w przypadku dźwigania poziomej sieci anten. • Wieże można obliczać według teorii I rzędu, przyjmując sche...

Obudowy ścian i dachów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Obudowy ścian i dachów • We współcześnie projektowanych budynkach halowych na ściany i dachy stosuje się przede wszystkim: blachy fałdowe, kasety ścienne oraz płyty warstwowe. • O powszechnym stosowaniu blach fałdowych i płyt warstwowych zdecydowały głównie: mały ciężar własny tych materiałów...

Ogólna charakterystyka hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1701

Ogólna charakterystyka hal • Hale przemysłowe są to budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, niepodpiwniczone, w których zewnętrzne ściany podłużne i poprzeczne oraz dach zamykają przestrzeń o określonej kubaturze i powierzchni użytkowej. • Hale stalowe przeznaczone są do bezpośredniej produk...

Płaszcz i dach zbiornika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1624

Płaszcz zbiornika Składa się z blach, tzw. carg, których styki pionowe wykonuje się jako spawane czołowo. Styki poziome blach mogą być wykonane na zakład (dla blach cieńszych), lub jako czołowe (dla grubych blach). Na płaszcz stosuje się możliwie jednakowe arkusze blach np. 6,0 m x 1,5 m lub a...

Płatwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2254

PŁATWIE • Płatwie są to elementy oparte bezpośrednio na pasach górnych rygli głównych układów poprzecznych, pełnościennych lub kratowych. Są one usytuowane równolegle do osi podłużnej hali. • Płatwie są tymi elementami, które stanowią zazw...

Płyty warstwowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Płyty warstwowe Płyty warstwowe współcześnie produkowane są to kompletnie wykończone prefabrykaty, stosowane jako osłony ścienne i obudowy dachów hal. • Są one zbudowane z trzech warstw: zewnętrznych z blach fałdowych niskoprofilowych i w...

Pionowe podziemne zbiorniki cylindryczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2093

Pionowe podziemne zbiorniki cylindryczne. • Służą do długotrwałego magazynowania benzyn, likwidują bowiem straty od tzw. małego oddechu (na skutek dobowych wahań temperatury). • Zbiorniki te zajmują ponadto mniejszą przestrzeń niż naziemne, gdyż mogą być usytuowane bliżej siebie. • Schemat kon...

Połączenia słupów z podciągami i belkami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

Połączenia słupów z podciągami i belkami. W połączeniu rygla ze słupem, pokazanym na rys. a, przy działaniu mo­mentu M siła rozciągająca w górnym pasie belki jest przenoszona przez śruby na górną nakładkę, a następnie przez spoinę na słup. Siła ściskająca jest prze­kazywana na słup przez pas dolny b...

Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2310

Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych • Przy większych mimośrodach należy stosować konstrukcję bardziej skomplikowaną ze specjalnym zakotwieniem w fundamencie. • Działanie momentu powoduje, że naprężenia dociskowe są na fragmencie powierzchni podstawy. Pozostała część jest odrywana i musi być ...