Dr Jerzy Bukowski

note /search

Filozofia- opracowanie wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 8190
Wyświetleń: 13482

Zakres tej pracy obejmuje następujące zagadnienia: podział filozofii merytoryczny oraz chronologiczny, epistemologia, teoria poznania, aksjologia, etyka, estetyka, materia, postać Talesa z Miletu, Sokratesa, Demokryta z Abery, Platona, Arystotelesa, zagadnienia formy, cechy bytu ludzkiego, metafizy...

Filozofia - wykłady - Przedmiot filozofii i jej metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 4221

in. zagadnienia takie jak: podział filozofii, aksjologia, etyka, antropologia filozoficzna, intelektualizm etyczny, zagadnienie formy i materii, świat metafizyczny Arystotelesa, metafizyka, metoda rozwoju dialektycznego, spór o determinizmy, dedukcja, psychoanaliza humanistyczna. Wykład 1 Litera...

Filozofia - zagadnienia - nurt heraklitejski i parmenidejski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3129

in.: nurt heraklitejski i parmenidejski, podobieństwa św. Augustyn, idea u Platona i u Locka, następcy Platona, epistemologia, koncepcja prawdy, filozoficzna sylwetka Sokratesa, koncepcja bytu Arystotelesa i chyba Platona, św. Tomasz jako przedstawiciel arystotelizmu. 1.nurt heraklitejski i parm...

Filozofia - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 3521
Wyświetleń: 13132

Przykładowe pytania: 1. Podział filozofii 2. Dwie metody dyskusji według Sokratesa 3. Co różnie metafizykę oraz epistemologię Arystotelesa i Platona? 4. Czym różnie się genetyczny empiryzm od natywizmu? 5. Co to jest metodyczne wątpienie? 6. Koncepcja rozwoju świata 7. Na czym polega

Filozofia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 6069

in. takie jak: baza empiryczna nauk indukcyjnych, spór o rozwój świata, materia wg spirytualistów, ontologia i jej pojęcia, nurt heraklitejski a nurt parmenidejski, podział egzystencjonalizmu, nurt sceptyczno-krytyczny, trójfazowy proces poznania u Kanta, pojęcie prawdy – nieklasyczne. 1.nurt ...

Belki statyczne wyznaczalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2499

BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE 1 1. Belki proste. definicja: konstrukcja prętowa, której oś jest linią prostą typy belek prostych : [ kN ] [ kNm ] [ kN/m ] belka wolnopodparta z przewieszeniem belka wolnopodparta belka wspornikowa siły przekrojowe N, Q, M M y N x Q reakcje ∑X = 0 ...

Kratownice - przyklady prostych konstrukcji i ich obliczanie - omówien...

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3346

KRATOWNICE - Przykłady prostych konstrukcji i ich obliczanie PRZYKŁAD I Określić, które pręty kratownicy służącej do podwieszenia rur instalacji chemicznej są rozciągane, a które ściskane. Określić siły występujące w prętach kratownicy, jeśli całkowity ciężar rur wynosi 3.8 [kN/m]. ROZWIĄZANIE a...

Wyznaczanie przemieszczenia pionowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2352

Przykład 1.1 Kratownica płaska I. W przypadku kratownicy płaskiej obciążonej, jak na schemacie poniżej, wyznaczyć przemieszczenie pionowe v węzła C i przemieszczenie poziome u węzła D. Przyjęto stałą sztywność prętów EA. Rys. 1. Schemat sta...

Wyznaczanie sił wewnętrznych w prętach - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1239

MECHANIKA TECHNICZNA KRAROWNICE PŁASKIE PLAN CREMONY METODA RITRERA KRATOWNICE PŁASKIE WYZNACZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH METODĄ PLANU CREMONY ORAZ METODĄ RITTERA Kratownicami nazywamy sztywny układ prętów połączonych ze sobą ...

Metoda równoważenia węzłów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

METODA RÓWNOWAŻENIA WĘZŁÓW Rys. 1 Równania równowagi dla całej kratownicy: Kratownica po uwzględnieniu znaków reakcji: Rys. 2 Węzeł B Pręt A-B jest zerowy. Węzeł A Zwroty obliczonych sił zaznaczamy kolejno na prętach kratownicy. Rys 3 pr...