Dr Jędrzej Stanisławek

note /search

Informacje organizacyjne - Demografia

 • Politechnika Warszawska
 • Demografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne DEMOGRAFIA: tematyka zajęć (A) PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszk...

Cele i wyniki demografii

 • Politechnika Warszawska
 • Demografia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1932

DEMOGRAFIA Demografia - jest nauką traktującą o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium, zajmuje się statystyczno - analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidyw...

Współczesne procesy demograficzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Demografia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1330

WSPÓŁCZESNE PROCESY DEMOGRAFICZNE POLSKA (STRUKTURA LUDNOŚCI, MIGRACJE) Struktura wieku mieszkańców Polski niże i wyże demograficzne I wyż - lata 30. II wyż - lata 50. (potężny) III wyż - `83 rok (szczyt wyżu) IV wyż - lata I niż - lata II wojny światowej II niż - lata 60. II niż - IV niż -...

Logika Praca domowa nr 1

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1176

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA lista terminów (wykład nr 1, wykład nr 2) * - zagadnienie zostanie omówione na kolejnym wykładzie w trakcie podsumowania WPROWADZENIE do LOGIKI logika - semiotyka, synta...

Logika Praca domowa nr 2

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1764

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia dzienne 2009/2010, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA (ćwiczenia) lista terminów (ć w i c z e n i a nr 2) III. STOSUNKI między ZAKRESAMI NAZW (cz. II) [brak nowych terminów] IV. DEFINICJE (cz. I) definicja realna, definic...

Logika Praca domowa nr 3

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA lista terminów (ćwiczenia nr 2) IV. DEFINICJE, cd. błędy konstrukcyjne definicji, ignotum per ignotum, idem per idem, pleonazm w definiensie błędy zakresowe w definicji...

Logika Praca domowa nr 4

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA wykład nr 2, 14 kwietnia 2012 (6 godzin) lista terminów nr 3 V. RACHUNEK ZDAŃ, cd prawda, fałsz, prawda logiczna, fałsz logiczny, tautologia logiczna, funkcja spełniana,...

Logika Praca domowa nr 5

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA ZALICZENIE z logiki odbędzie się: 6 maja 1012 (niedziela), godz. 12.15 - 13.15 (a więc na zakończenie ostatniego wykładu). Obowiązuje materiał przedstawiony do rozpoczęc...

Logika Praca domowa nr 6

 • Politechnika Warszawska
 • Logika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia dzienne 2009/2010, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA (ćwiczenia) lista terminów (ć w i c z e n i a nr 6) RACHUNEK ZDAŃ (cz. III): wykorzystane prawa logiki (p → q) ∧ p → q

Demografia - tematyka

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1834

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne DEMOGRAFIA: tematyka zajęć PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszkani...