Dr Jarosław Niesiołowski - strona 3

Prawoznawstwo - zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jarosław Niesiołowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1323

Prawoznawstwo - wyróżniamy 3 grupy nauk: nauki historyczno-prawne nauki szczegółowe o prawie (dogmatyka prawa) nauki ogólne o prawie ad.1 Zajmują się przeszłością państwa i prawa: - historia Polski państwa i prawa - historia powszec...

Źródła prawa - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jarosław Niesiołowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 924

Cechy charakterystyczne systemu prawa precedensowego: W systemach tych nie ma rozdziału pomiędzy tworzeniem a stosowanie prawa Prawo ma charakter kazuistyczny Normy prawne mają charakter norm indywidualnych i konkretnych W decyzji sędziowskiej wyróżnia się

PPytania z egzaminu

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jarosław Niesiołowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 4935

1. nauki dogmatyczno-prawne 2. pytania prejudycjalne jako przedmiot działalności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 3. normy moralne a normy zwyczajowe 4. rozporządzenie jako akt prawotwórczy w systemie prawa krajowego 5. domniema...