Dr Jarosław Niesiołowski - strona 2

Społeczne działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 693

SPOŁECZNE DZIAŁANIE PRAWA Skuteczność prawa: 1) behawioralna - prawo jest skuteczne, jeżeli adresaci zachowują się w sposób zgodny z jego treścią 2) finalna - prawo jest skuteczne, jeżeli za jego pośrednictwem są realizowane pewne założone cele 3) aksjologiczna - prawo jest skuteczne, gdy reali...

Stanowienie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1211

POWSTAWANIE, TWORZENIE PRAWA. Historycznie rzecz biorąc, wyróżniamy następujące sposoby powstawania prawa: Stanowienie Zwyczaj Precedens Umowa Doktryna prawnicza (opinie uczonych) Ad. 1 Stanowienie prawa polega na tym, że kompetentne (upoważnione przez prawo) organy państwowe wydają akty pra...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1141

Stosowanie prawa polega na tym, że kompetentne (uprawnione przez prawo) organy państwowe na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych wydają normy indywidualne i konkretne. Stosowanie prawa - proces ustalania konsekwencji prawnych faktów na podstawie norm prawa obowiązującego. Rezultatem tego pr...

Stosunek prawny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1330

STOSUNEK PRAWNY Stosunek społeczny jest to stan zależności, wzajemnego oddziaływania między co najmniej dwoma podmiotami. Może on przebiegać bez kontroli jakichkolwiek norm (stosunek społeczny faktyczny). Z drugiej strony może on przebiegać pod kontrolą norm społecznych (normy społeczne wyznacza...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 707
Wyświetleń: 952

SYSTEM PRAWA Najczęściej przyjmuje się, że system prawa jest to ogół norm prawnych obowiązujących w danym państwie, w danym odcinku czasu. System - zbiór elementów uporządkowanych, zhierarchizowanych, pomiędzy elementami zachodzą określone wnioski W systemie prawa zachodzą dwojakiego rodzaju zwi...

Systemy oparte na religii - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099

Systemy oparte na religii Szariat - tradycyjne prawo muzułmańskie (ar. „droga do wodopoju”). Jego podstawowym źródłem jest Islam. Islam - religia uniwersalna, monoteistyczna, ukoronowanie religii -

Systemy źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 910

System źródeł prawa w Polsce Kwestię tę reguluje jeden z rozdziałów Konstytucji. Źródło prawa: Źródła poznania prawa - wszystko to, czego dowiadujemy się o treści normy prawnej Źródła prawa w znaczeniu formalnym - są to formy egzystencji norm prawnych (ustawa, rozporządzenie) Źródła prawa w zn...

Ustalenie stanu faktycznego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 392
Wyświetleń: 917

Ustalenie stanu faktycznego Stan faktyczny jest ustalany przy pomocy środków dowodowych. Najczęściej dowodami są dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, wizja lokalna, zeznania stron, wyjaśnienia oskarżonego. Dowody: - rzeczowe -...

Wykładnie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1036

WYKŁADNIA PRAWA Jest to operacja myślowa polegająca na ustaleniu sensu i znaczenia przepisów prawnych (klaryfikacyjna teoria wykładni) Wykładnia polega na odkodowywaniu z przepisów prawnych w miarę jednoznacznych reguł zachowania (teoria derywacyjna) Wykładnia prawa jest podstawową czynnością, ja...

Wymiar sprawiedliwości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 770

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują sądy. W Polsce wyróżniamy: Sądy powszechne - sądy grodzkie - sądy rejonowe - sądy okręgowe - sądy apelacyjne Sądy szczególne - sądownictwo administracyjne - sądownictwo wojskowe - trybunały - Sąd Najwyższy