Dr Jarosław Matwiejuk - strona 4

Wolność religijna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

WOLNOŚĆ RELIGIJNA Istotą wolności religijnej jest przyrodzona, naturalna zdolność człowieka nie tylko do poznania prawdy obiektywnej, ale także do poznania sensu życia- „ Religia jest tym co każdy robi ze swoją samotnością”. Istotą wolno...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii - omówien...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2352

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii Objęty nią jest każdy człowiek (art. 53), w zakresie wychowania rodzice, zgodnie ze swoimi przekonaniami, oraz dzieci w zakresie korzystania z wychowania i nauczania moralnego i religijnego, istniejący legalnie kościół lub inny związek wy...

Zasady konkordatu i klauzule - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

ZASADY NASTĘPSTW RATYFIKACJI KONKORDATU Z chwilą dopełnienia aktu uroczystej wymiany not ratyfikacyjnych dotyczących zawarcia konkordatu w płaszczyźnie prawa międzynarodowego powstały zobowiązania wynikające z zasad pacta sunt servanda...

Zgoda małżeńska i wady - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

ZGODA MAŁŻEŃSKA I WADY W ZGODZIE MAŁŻEŃSKIEJ. Tak w prawie państwowym jak i w prawie kanonicznym prawodawca akcentuje konieczność wyrażenia zgody na małżeństwo. W prawie państwowym mówi się: Jeśli kobieta i mężczyzna obecni jednocześnie wyrażą zgodę na. W prawie kanonicznym powiada się, że małżeńst...

Związek wyznaniowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Związek wyznaniowy, organizacja religijna - wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej. Socjologowie religii dzielązwiązki wyznaniowe na: kościoły, denominacje, sekty i kulty (w sensie ścisłym).Nazwy te mają także inne znaczenia: np. Kości...