Dr Jarosław Matwiejuk - strona 3

Osobowość prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

Osobowość prawna W II RP kościół katolicki miał publiczną osobowość prawną jako całość. Biorąc pod uwagę zapisy w Konkordacie z 1925r., z tego powodu, że Konkordat został jednostronnie zerwany, w 1945r., z powodów zupełnie błahych, powoływano się na fakt, iż nominowano na biskupów archidiecezji poz...

Pojęcie kościoła - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Czym jest kościół? Gdy idzie o sobór watykański II w soborowej konstytucji, która nazywała się „o kościele w świecie współczesnym” uchwalona 21.11.1964 to z tego dokumentu wynika, że kościół jest pojmowany jeszcze jako społeczność praw...

Prawo majątkowe, podatkowe i celne instytucji kościelnych - omówienie ...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 665

PRAWO MAJATKOWE, PODATKOWE I CELNE ISTYTUCJI KOŚCIELNYCH - NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Kościół dla realizacji swej misji duchowej potrzebuje odpowiednich środków materialnych, tradycyjnie nazywanych dobrami doczesnymi kościoła. Za podstawę uprawnień kościoła w tej dziedzinie uznaje się KPK z 1983 r. ...

Przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO UCZUCIOM RELIGIJNYM W kodeksie karnym II RP z 15. 07. 1932r.,który obowiązywał do 1945r., został zniesiony dekretem 5.8.1945r., o ochronie wolności sumienia i wyznania . Kodeks z 1932r., wprowadzony w życie rozporządzeniem Prezydenta RP, zawierał rozdział 26 „ Przestępstwa p...

Przeszkody małżeńskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE („I filar” ważności małżeństwa tak kanonicznego jak konkordatowego) Pojęcie przeszkody małżeńskiej, czyli impedimentum zostało przez polskie prawo cywilne przejęte z prawa rzymskiego. W obecnej regulacji KRiO, co prawda pojęcie przeszkody się nie pojawia co nie znaczy, że nie...

Przyczyny powstawania i rozwoju sekt - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

   Na przyczyny powstawania i rozwoju sekt można patrzeć z punktu widzenia ustroju państwa, przeobrażeń społecznych oraz indywidualnych potrzeb i aspiracji człowieka.    1. Przyczyny ustrojowe:    * zmiana ustroju w 1989 roku z totalitarnego na demokratyczny;    * otwarcie granic, a przez to napływ ...

Satanizm - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Niebo - Zbór Chrześcijan Leczenie Duchem Bożym Sekta licząca ok. 50 osób ma swoją siedzibę w podlubartowskiej wsi, którą uznaje za terytorium niezależnego państwa. Zwolennicy głoszą, że mają osobisty kontakt z Najwyższym, czego dowodem ma być posiadanie mocy wywoływania chorób, a nawet śmierci. Zał...

Sekta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

SEKTA Nasza definicja: Sekta jest instytucją totalną podporządkowaną przywódcy i głoszonej ideologii. Obiecuje realizację uproszczonych celów w uproszczony sposób, odcina się od reszty społeczeństwa, wytwarzając ostre i nie dające się przezwyciężyć podziały na to co święte, wewnątrz grupy i diabels...

Tryby zawierania konkordatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

TRYB ZAWIERANIA KONKORDATU Zawarcie konkordatu , następuje przez zgodne oświadczenie woli stron , jakimi są: Stolica Apostolska i najwyższe organy władzy danego państwa, kompetentne do zawierania umów międzynarodowych. Konkordat powstaje w procesie negocjacji, w którym wyróżnia się dwa etapy: pier...

Wakat w Stolicy Apostolskiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Wakat w Stolicy Apostolskiej W pierwszych wiekach wyboru na biskupa Rzymu dokonywali biskupi diecezji okalających miasto Rzym oraz prezbiterzy a następnie ten, który został wybrany o wyborze listem powiadamiał wszystkich. Odbywało się to na podstawie listu Klemensa do Koryntian tj. koniec I wieku a...