Dr Jarosław Matwiejuk - strona 2

Źródła prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1666

ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO KONSTYTUCJA W treści artykułu 8 obecnie obowiązującej Konstytucji, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, a więc zgodnie z zasadą wszystkie źródła prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Mając, zatem nauki konstytucyjne w prawie nadrzędnym, generalnym w stosunk...

Definicja prawna sekty - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

DEFINICJA PRAWNA (...) za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa cz...

Forma prawna zawarcia małżeństwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

FORMA PRAWNA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA Forma prawna zawarcia małżeństwa to ta, którą nazywa się formą liturgiczną oraz ta która jest istotna z punktu widzenia prawa - jest to forma prawna. W stosunku do prawa poprzednio obowiązującego przepisy o formie prawnej również uległy zmianom na korzyść tzn. nie ma...

Geneza prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

Prawo Wyznaniowe- gałęź prawa, na którą składają się normy prawne wydane przez organy państwowe . Prawo to dotyczy, normuje, reguluje stosunek państwa państwa z kościołami i innymi zwiazkami wyznaniowymi. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Reguluje wolność ...

Kościół Zjednoczeniowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Kościół Zjednoczeniowy czyli Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego (zwany Kościołem S.M. Muna) Założycielem Ruchu jest Koreańczyk San Myung Mun (ang. Sun Myung „Moon”), ur. 1920 r. w rodzinie nawróconej na prezbiterianizm. Kiedy miał 16 lat ukazał mu się, jak...

Konkordat - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

KONKORDAT W literaturze prawniczej konkordat jest terminem technicznym oznaczającym umowę międzynarodową między Stolicą Apostolską i danym państwem. Nazwa konkordat w ścisłym tego słowa znaczeniu oznacza uroczystą umowę między Stolicą Apostolską i suwerennymi organami władzy państwowej , zawartą zg...

Kult publiczny jako wyraz wolności religijnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1498

Kult publiczny jako wyraz wolności religijnej Prawodawca nie definiuje pojęcia kultu publicznego. Wyrażenie to w swoim historycznym i religijnym znaczeniu można by odnieść do czci oddawanej bóstwu, rzeczom, albo osobą. Kult może mieć cha...

Małżeństwo kanoniczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

MAŁŻEŃSTWO KANONICZNE Władza papieska według obu kodeksów prawa kanonicznego, poza tym, że papież jest biskupem życia, patriarchą zachodu, prymasem Włoch, jest także metropolitą prowincji kościelnej rzymskiej i głową państwa watykańskiego. Władza papieska w świetle kanonu 131 KPK z '83 roku ma cha...

Międzynarodowe Towarzystwo świadomości - Kryszny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny Towarzystwo założył w Nowym Jorku w 1966 r. Hindus Swami Prabhupada (+1977). Jego celem miało być szerzenie na Zachodzie „świadomości Kryszny” i „wedyjskiej kultury i religii”. Kryszna jest traktowany jako „najwyższy osobowy bóg”, a oddanie się jemu w ...

Opodatkowanie Instytucji Kośielnych i osób duchownych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 812

Opodatkowanie Instytucji Kościelnych i osób duchownych Ogólna zasada głosi, że: „Majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w obrębach ustawy”. Została ona wpisana do art.. 13 ust. 1 ustawy o gwarancjach ...