Dr Jarosław Jańczak

note /search

Integracja europejska - zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Integracja europejska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2618

Notatki mają 5 stron i dotyczą integracji Polski z UE - tematyka podrozdziałów odnosi się do systematyki pojęć w ramach integracji europejskiej, integracji europejskiej po II wojnie światowej, typów integracji, kultury integracji politycznej, drogi państwa do członkostwa w UE (…) … negocjacje...