Dr Jarosław Gołębiewski

Rynek w teorii ekonomii i zarządzania

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

12.10.2006 RYNEK W TEORII EKONOMII I ZARZĄDZANIA I. Pojęcie rynku w teorii ekonomii . Rynek jest kategorią ekonomiczną, nierozerwalnie związaną z produkcją i wymianą towarową. Rynek istnieje już wówczas, gdy dwóch partnerów wymienia towary. Z pełnym rozwojem rynku mamy jednak do czynienia wówczas...

Metoda badań rynkowych i marketingowych

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

26.10.2006 METODYKA BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH I. BADANIA RYNKU - to kompleks procedur analitycznych i badawczych umożliwiających rozpoznanie genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowej zjawisk i procesów rynkowych. Badania rynku obejmują analizę rynku i prognozowanie rynku . ANALIZA R...

Gromadzenie danych-wykład 4

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

9.11.2006 Gromadzenie danych Analiza danych wtórnych Określenie metod zbierania danych pierwotnych Badania pilotażowe Dobór próby próba badawcza niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do popula...

Metody badań rynku

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

16.11.2006 Przedstawienie wyników badań Slajd startowy - tytułowy Cele Metodologia (metoda, narzędzia) Wyniki (kilkanaście slajdów) Podsumowanie (wnioski → wypunktowane) METODY BADAŃ RYNKU gromadzenie i zbieranie informacji Badania pierwotne (terenowe) badania terenowe (tzw. field research) - infor...

Badania panelowe

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

23.11.2006 Badania panelowe Panel - stała grupa respondentów (gospodarstwa domowe, punktów sprzedaży, producentów, którzy zgadzają się dostarczać dane badaczowi w pewnym czasie). Klasyfikacja badań panelowych : Kryterium ciągłości pomiaru panel stały panel okresowy Kryterium podmiotu badania panel ...

Analiza środowiska makroekonomicznego

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

7.12.2006 ANALIZA ŚRODOWISKA MAKROEKONOMICZNEGO Pojęcie i elementy makrootoczenia, źródła, podstawowe mierniki. [co to otoczenie?] Makrootoczenie (otoczenie uniwersalne) - otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków...

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

14.12.2006 ANALIZY RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH Źródła informacji w badaniach rynku. Spożycie i wydatki konsumpcyjne jako podstawowe mierniki popytu konsumpcyjnego. Determinanty wydatków konsumpcyjnych. Elastyczność i funkcje popytu jako narzędzia analizy rynku. dobra konsumpcyjne → trwałe → żywnościo...

Rynek dóbr trwałych

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

21.12.2006 RYNEK DÓBR TRWAŁYCH konsumpcyjnych i środków do produkcji, żywnościowych Cechy rynku trwałych dóbr konsumpcyjnych Trwałość produktów okres użytkowania dłuższy niż pewien minimalny okres, dobro, które nie zużywa się w jednorazowym akcie konsumpcji, Nieciągłość zakupów, występowanie popytu...

Rynki dóbr inwestycyjnych

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

4.01.2007 RYNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH, ŚRODKÓW PRODUKCJI I SUROWCÓW Rynki środków produkcji wywiera wpływ na rozwój rynku produktów finalnych przedmiot wymiany / sfery ze względu na przedmiot wymiany / dobra inwestycyjne (środki trwałe) ...