Dr Jarosław Chodak

note /search

Elastyczność cenowa popytu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Elastyczność cenowa popytu - (ang. Price elasticity of demand) na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania do względnej zmiany ceny tego dobra: Popyt może być:  elastyczny (Epd1) Popyt elastyczny jest przejawem stosunkowo dużej reakcji konsumentów na zmianę ceny. Procentowa zmiana p...

Popyt-podaż - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Rynek - system współzależnych transakcji kupna i sprzedaży dobra. Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą mechanizmu rynkowego. Popyt na dobro to przypadająca na jednostkę czasu wielkość zapotrzebowania odpowiadająca różnym cenom tego dobra. Prawo popytu - wraz ze wzroste...

Przychody - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1477

PRZYCHODY Przychody całkowite (TR - ang. total revenue) jest to iloczyn liczby sprzedanych jednostek dobra (Q) i jego ceny (P). TR  PQ Przychody krańcowe (MR - ang. marginal revenue) to zmiana przychodu całkowitego przy wzroście sp...